Google search

ГБУР Зоряна Володимирівна - професор, доктор наук з державного управління, професор кафедри управління охорони здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.

Сфера наукових інтересів: національна та економічна безпека, кадрова безпека в системі державного управління, фінансово-економічні важелі держави, міжнародний тероризм, використання штучного інтелекту в інтересах національної безпеки тощо.

  • є членом громадських організацій «Жіноча Ділова Палата України» та «Територія Жінок»;
  • - Концепція Гбур З.В. ввійшла до Літопису сучасної науки й освіти України: «Наукові школи, авторські системи і концепції Національної академії педагогічних наук України у 2019 році.
  • є членом редакційної колегії журналу «Наукові перспективи», що відноситься до фахових видань категорії «Б» із галузей наук: державне управління, право та економіка;
  • у 2021 році стала переможницею ІІІ - ої Всеукраїнської премії «Найкраща жінка в професії» та ввійшла до топ-10;
  • має 22 роки безперервного стажу на державній службі в центральних органах виконавчої влади, з них останні 10р. (до 07.2020р) у Міністерстві фінансів України;
  • стаж науково-педагогічної роботи з 2002 року;
  • успішно пройшла акредитацію як гарант ОПП «Публічне управління та адміністрування» (травень 2021р.);
  • пройшла закордонне стажування в м.Варшава, Польща на тему: "State Management of Financial and Economic Security" в Internatinal Institute of Innovations "Science - Education - Development"(лютий - квітень 2017); в м. Влоцлавек, Польща на тему: "Інноваційні методи організації освітнього процесу для здобувачів медичної освіти в Україні та країнах ЄС" в Куявському університеті, сертифікат липень – вересень 2020); в Чехії «Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic» на базі Міжнародного економічного інституту (дистанційно), тривалість - 180 годин (6 ЄКТС) (липень – вересень 2021).
  • автор понад 190 наукових праць, в тому числі 3 навчальних посібники, 1 одноосібна монографія, 12 колективних монографій, 9 публікацій у виданнях що індексуються в Scopus Web of Science;
  • індекс Хірша становить - 6, загалом понад 80 цитувань на рік.

Відзнаки: Подяка Міністерства фінансів України (04.03.2010), Почесна Грамота Міністерства фінансів України (17.08.2011), Подяка Національної служби посередництва і примирення (09.09.2016), Подяка Національної служби посередництва і примирення (16.11.2018), Диплом Національної академії педагогічних наук України (10.2019), Диплом ІІІ-ої Всеукраїнської премії «Найкраща жінка в професії» (21.05.2021)