Search

 

ГОРАЧУК Вікторія Валентинівна - доктор медичних наук, професор, заслужений працівник охорони здоров'я України, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування учений секретар НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

У 1982 р. закінчила Одеський медичний інститут імені М. І. Пирогова, педіатричний факультет, з відзнакою.

Працювала лікарем-неонатологом, лікарем-педіатром, завідувачем дитячого відділення, заступником головного лікаря з лікувальної роботи центральної районної лікарні на Одещині.

 З  2001 р. живе і працює у м. Києві. До 2008 р. займала посади завідувача відділом, головного спеціаліста з організації медичної допомоги матерям і дітям Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації.

З квітня 2008 р. – старший викладач, з квітня 2011 р. – доцент, з лютого 2016 року – професор кафедри НМАПО імені П.Л. Шупика (нині НУОЗ України імені П.Л. Шупика).

Вчене звання доцента – з 2013 року.

Вчене звання професора - з 2018 року.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему  «Наукове обґрунтування системи професійної реабілітації лікарів-педіатрів поліклінічних закладів», у 2015 році – докторську дисертацію на тему «Медико-соціальне обґрунтування моделі системи управління якістю медичної допомоги» за спеціальністю 14.02.03 Соціальна медицина.

Основні напрями навчально-методичної та наукової діяльності: соціальна медицина як основа менеджменту в охороні здоров’я, закономірності громадського здоров’я в Україні, інформаційне забезпечення процесу управління, управління якістю медичної допомоги.

Автор одноосібної монографії «Управління якістю медичної допомоги в закладі охорони здоров’я» (2012), співавтор навчального посібника «Управління якістю медичної допомоги: науково-практичні підходи до вдосконалення» (2016; видання друге випр. та доп. - 2018), автор біля 100 наукових і навчально-методичних праць, з них - 31 - одноосібна, 53 - у наукових фахових виданнях України, 8 - в іноземних виданнях, 4 - у іноземних та вітчизняних виданнях наукометричної бази Scopus, учасник щорічних наукових форумів за напрямком "Менеджмент в охороні здоров'я", співавтор 5 навчальних планів і програм циклів спецілізації, передатестаційної підготовки, тематичного удосконалення