Навчально-методична література, видана ДНМГЦ

Навчальні посібники:

 
Давидович О. В., Давидович Н. Я. 
Клиническая фармакология и   фармакотерапия  в кардиологии (классификации, препараты, схемы лечения). 4 издание. –  Тернополь: Підручники і посібники, 2011. – 320 с. 

 І. Я.Пінчук, В. В.Чайковська, Л. А.Стаднюк, О. А.  Левада, М. М. Пустовойт, М. І.Ширяєва  Актуальні  питання геронтопсихіатрії: навчальний посібник:  - Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2010. – 432 с.

 І. Я. Пінчук, В. В. Чайковська, Л. А. Стаднюк, Я. І.  Колеснікова, Ж. Г. Дудіна, М. П. Крамарчук, О. А.  Левада   Реабілітаційні заходи для пацієнтів  похилого та старечого віку з  деменцією:навчальний посібник: - Тернопіль: ТзОВ  «Терно-граф», 2010. - 154с.


 Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти /за редакцією акад. НАМН України Вороненка Ю. В. – К.: Видавець Заславський О. Ю., 2015. – 530 с.
 

Антитромботична терапія в запитаннях і відповідях /Приходько В. Ю.// Брошура. ISBN 978-966-97389-3-6 (УДК 616.14-005.6-085.273 ББК 54.11) – К: ТОВ «Люди в білому», 2015. – 64 с. 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Особливості перебігу у літніх людей /Приходько В. Ю., Морєва Д. Ю.// Брошура.ISBN 978-617-72-94-26-8 (УДК 616.33-088.3 ББК 54.13) Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. – 48 с.