Search

З 1991 року крім роботи на базі ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» кафедра проводить виїзні цикли з різних питань геріатрії у багатьох містах України. Співробітники кафедри розробляють та переглядають програми та навчальні плани циклів спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестаційних з геріатрії, а також фрагментів програм підготовки інтернів та сімейних лікарів з геріатрії. Крім того, розробляються програми та проводяться цикли тематичного удосконалення для викладачів медичних учбових закладів. Кафедра за наказом МОЗ України є опорною по проведенню до- та післядипломної геріатричної підготовки лікарів.

На кафедрі проводяться цикли:

*  Спеціалізації з фаху:

– терапія - 3 міс. для лікарів за спеціальністю «Зальна практика – сімейна медицина» та 5 міс. для лікарів інших спеціальностей;

 – геріатрія  – 2 місяці для лікарів-терапевтів;

 *  Стажування з фаху:

 – терапія – 1 міс (156 год);

 – геріатрія – 1 міс (156 год);

* Тематичного удосконалення:

 – “Основи геріатричних знань” - 2 тиж (78 год);

 –  “Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів в похилому та старечому віці” – 1 міс (156 год);

– “Актуальні питання геронтології і геріатрії” - 2 тиж (78 год);

– “Вікозалежні захворювання та їх лікування ” – 2 тиж (78 год);

Всі геріатричні програми кафедри оновлені у 2018-2019 рр. з урахуванням компетентнісного підходу, підтриманого Європейським Геріатричним Медичним Товариством (EuGMS).

Контингент: лікарі –терапевти, лікарі-геріатри, сімейні-лікарі, а також

лікарі спеціальностей терапевтичного профілю, викладачі медичних навчальних закладів. На всіх вищевказаних циклах можливе навчання на госпрозрахункових засадах.

Також на кафедрі проводиться навчання лікарів-інтернів на циклі інтернатура за фахом «Внутрішні хвороби»

Навчальні бази кафедри

ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», який має 7 клінічних відділень на 240 ліжок (кардіологічне, загально-терапевтичне, клінічної та епідеміологічної кардіології, ортопедичне, реабілітації хворих, що перенесли інсульт, екстрапірамідної недостатності та вікових змін нервової системи) та поліклінічне відділення.

Київський міський шпиталь інвалідів війни

Київська міська клінічна лікарня № 1

Лекції, семінарські та практичні заняття проводяться в аудиторіях кафедри по різних розділах терапії і геріатрії з використанням сучасної апаратури.

Мови викладання – українська.