Search

З 1991 року крім роботи на базі ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» кафедра проводить виїзні цикли з різних питань геріатрії у багатьох містах України. Співробітники кафедри розробляють та переглядають програми та навчальні плани циклів спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестаційних з геріатрії, а також фрагментів програм підготовки інтернів та сімейних лікарів з геріатрії. Крім того, розробляються програми та проводяться цикли тематичного удосконалення для викладачів медичних учбових закладів. Кафедра за наказом МОЗ України є опорною по проведенню до- та післядипломної геріатричної підготовки лікарів.

Навчально-методична література, видана ДНМГЦ