Google search

 1. A.E.Dorofeyev O. O. Dyadyk, T. D. Zvyagintseva, Yu. V. Chychula, N.N.Rudenko, A.A. Stukalo Mucus barrier correction as a target in complex treatment of gastroesophageal reflux disease // Gastroenterol Hepatol Open Access. 2021;12(1):22‒26. DOI:10.15406/ghoa.2021.12.00451
 2. А.Е.Дорофєєв, С. М. Ткач,І. А. Деркач,В. А. Гдаль, Ю. З. Диня, Оджум Чівенду Беніах Дивертикулярна хвороба кишечника у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу //Український терапевтичний журнал  2021;1: 63-69
 3. Andriy.E.Dorofeyev Sergiy V. Holub, Gulustan H. Babayeva, Оleg Е. Аnaniin Application of intellectual monitoring information technology in determining the severity of the condition of patients with inflammatory bowel diseases // Wiadomości Lekarskie, 2021, Vol LXXIV, Is 3; (1):481-486
 4. C. М. Ткач, А.Е.Дорофєєв Ю. Г. Кузенко Модифікація кишкової мікробіоти як метод лікування синдрому подразненого кишечника (огляд літератури та власні дані) // Сучасна гастроентерологія 2021,  1 (117): 21-27
 5. A.E.Dorofeyev, O.А. Kyrian, I.А. Derkach, N.N. Rudenko, А.А. Dorofeyeva Irritable bowel syndrome,urolithiasis and role of microbiota in their comorbidity // Clinical Practice 2021,18(4), 1678-1684 doi 10.4172/clinical-practice.100450
 6. С. М. Ткач, А. Е. Дорофєєв, Ю. Г. Кузенко Частота надмірного бактеріального росту та ефективність його лікування при синдромі подразненого кишечника //  Сучасна гастроентерологія 2021,  2 (118): 77-86
 7. С. М. Ткач, А. Е. Дорофєєв, Т. Л. Чеверда Роль кишкового мікробіому та кишкового бар’єра при захворюваннях печінки // Сучасна гастроентерологія 2021,  3 (119): 77-86O.A. Kyrian, A.E.Dorofeyev I.A. Derkach, M.M. Rudenko Changes in the intestinal microbiota in patients with ulcerative colitis and irritable bowel syndrome combined with urolithiasis // Світ медицини та біології. 2021. № 3 (77), 77-81 DOI 10.26724/2079-8334-2021-3-77-77-81
 8. Морєва Д.Ю. Динаміка структурно-функціонального стану лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та хронічною ішемічною хворобою серця на фоні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби під впливом антигіпертензивної та антирефлюксної терапії / Д. Ю. Морєва // Сімейна медицина. – 2016. - №6 (68). – С. 102 – 107.
 9. Приходько В. Ю. Лечение дислипидемии в практике терапевта и семейного врача: возможности комбинированной терапии аторвастатином и эзетимибом / В.Ю. Приходько // Сімейна медицина. – 2016. - №3(65). – С. 94 – 98.
 10. Приходько В.Ю. Особенности течения артериальной гипертензии в сочетании с хронической ишемической болезнью сердца у пациентов с гастроезофагеальной рефлюксной болезнью. Роль теста с ингибиторами протонной помпы в диагностике и лечении разных форм заболевания / В.Ю. Приходько, Д.Ю. Морева // Сімейна медицина. – 2016. – №4 (66). – С. 75 – 80.
 11. Приходько В.Ю. Гуарем в лечении пациентов с дислипидемией и избыточной массой тела: оптимизация  гиполипидемической терапии / В.Ю. Приходько, Т.Р. Волощук // Сімейна медицина. – 2016. – №3 (65). – С. 33 – 38.
 12. Стаднюк Л.А. Емоційне вигорання у медичних працівників: діагностика, методи попередження / Л. А. Стаднюк, О.В. Давидович, В.Ю. Приходько, М.В. Олійник, М.І. Ширяєва // Матеріали науково-практичної конференції «Здоров’я і довкілля». – 2017. – С. 55-59.
 13. Стаднюк Л.А. Особливості вегетативної регуляції у пацієнтів з серцево-судинною патологією при коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / Л. А. Стаднюк, В.Ю. Приходько, Д.Ю. Морєва // Здоров’я суспільства. – 2017. – №1-2. – С. 43 – 48.
 14. Стаднюк Л.А. Синдром емоційного вигорання: фактори, що сприяють його виникненню і попередженню / Л. А. Стаднюк, О.В. Давидович, В.Ю. Приходько, М.В. Олійник, М.І. Ширяєва // Вісник наукових досліджень. – 2017. – №1 (86). – С. 145 – 149.
 15. Чайковський І.А. 2D- і 3D-аналіз магнітокардіографічних даних під час оцінювання змін реполяризації шлуночків на прикладі стрес-тесту у хворих з ІХС / І.А. Чайковський, В.І. Козловський, Л.А. Стаднюк, Г.В. Мясников, А.П. Казмірчук, С.В. Софієнко, Т.М. Риженко, М.М. Будник // Кардиология: от науки к практике. – 2017. - №1 (25). – С. 32 – 39.
 16. Стаднюк Л. А. Аміодарон-індукований гіпотиреоз при лікуванні частої екстрасистолії: причини та механізми розвитку / Л. А. Стаднюк, О. А. Кононенко, І. Р. Мікропуло //Кардіологія від науки до практики, 2017. – № 4(28). – С. 114-122.
 17. Білоклицька Г. Ф. Зміна вмісту нітритів в сироватці крові і ротовій рідині хворих генералізованим пародонтитом з поєднаною кардіоваскулярною патологією під впливом комплексного лікування / Г. Ф. Білоклицька, О. В. Копчак, Л. А. Стаднюк, О. В. Давидович //Вісник стоматології, 2017. - № – С. 16-22.
 18. Стаднюк Л. А. Залежність ефективності лікування коморбідної патології від ступеня прихильності пацієнтів до лікувального процесу/ Л. А. Стаднюк, В. Ю. Приходько, Д. Ю. Морєва, М. І. Ширяєва// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2017. – вип.28. – с. 122-130.
 19. Мікропуло І. Р. Вплив неалкогольного стеатогепатозу на ендотеліальну функцію у хворих з есенціальною артеріальною гіпертензією /І. Р. Мікропуло, О. А. Кононенко, Д. Ю. Морєва// Здоров’я суспільства, 2017. – Том 6, № – С. 149.
 20. Морєва Д. Ю. Особливості показників добового моніторування артеріального тиску та варіабельності ритму серця у хворих з артеріальною гіпертензією за наявності супутньої гастроезофагеальної рефлюксною хвороби /Д. Ю. Морєва, Л. А. Стаднюк// Здоров’я суспільства, 2017. – Том 6, № – С. 149-150.
 21. Стаднюк Л. А. Фактори серцево-судинного ризику та ураження органів-мішеней у хворих різного віку з артеріальною гіпертензією залежно від функціонального стану нирок /Л. А. Стаднюк, О. А. Кононенко// Здоров’я суспільства, 2017. – Том 6, № – С. 158.
 22. Давидович О. В. Актуальність питань медико соціальної допомоги людям похилого віку в роботі сімейного лікаря /О. В. Давидович, Л. А. Стаднюк, С. В. Козлов, І. Р. Мікропуло, Н. Я. Давидович, І. В. Ніку// Здоров’я суспільства, 2018.
 23. Давидович О. В. Актуальність проблеми організації допомоги людям похилого віку в умовах екологічних та соціальних змін в Україні / О. В.Давидович, Л. А.Стаднюк, І. Р.Мікропуло, Л. Я.Давидович, І. В.Ніку, В. О.Лихацька// Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні. – 2018.
 24. Давидович О. В. Вивчення актуальних питань безпечного застосування ліків у людей похилого віку, в навчанні інтернів на кафедрі терапії і геріатрії /О.В.Давидович, Л.А. Стаднюк, С.В. Козлов, І.Р.Мікропуло, Н.Я.Давидович, В.О. Лихацька, І.В. Ніку// Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні. – 2018.