Search

У 1970 році з метою підвищення кваліфікації лікарів по геронтології і геріатрії в Київському інституті удосконалення лікарів на базі Інституту геронтології АМН СРСР була організована кафедра геронтології і геріатрії – перша у СРСР і єдина протягом ряду років.