Google search

Горголь Костянтин Олегович очний аспірант кафедри терапевтичної стоматології НУОЗУ імені П. Л. Шупика. В рамках НДР кафедри виконує наукову роботу на тему: «Молекулярно-генетичні основи діагностики захворювань тканин пародонту в осіб молодого віку».

У 2011 закінчив Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

У 2013 закінчив інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія».

З 2013 по 2015 навчався в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.