Google search

 1. В експерименті на тваринах вивчено вплив оваріоектомії на стан кісткової тканини і тканин пародонта у щурів.
 2. Досліджено показники метаболічної системи регуляції кислотно-лужної рівноваги, перекисного окислення ліпідів, мінерального обміну і обміну оксиду азоту в ротовій рідині у хворих на генералізований пародонтит жінок з посткастраційним синдромом.
 3. Визначено структура захворюваності на генералізовані захворювання пародонту у жінок з посткастраційним синдромом.
 4. Розроблено показання до місцевого і загального використання коректорів кислотно-лужної рівноваги у жінок з посткастраційним синдромом, хворих на генералізований пародонтит.
 5. Впроваджено методики лікування хворих на генералізований пародонтит  жінок з посткастраційним синдромом із застосуванням препаратів – коректорів кислотно-лужної рівноваги в залежності від тяжкості перебігу генералізованого пародонтиту  і тривалості посткастраційного синдрому.
 6. Розроблено спосіб моделювання захворювання тканин пародонту у тварин.
 7. Розроблено спосіб корекції метаболічних порушень в пародонті та в кістковій тканині скелета у тварин після оваріектомії.
 8. Вивчено на експериментальній моделі пародонтиту вплив вітамінів, мінеральних з'єднань і вітамінно-мінерального комплексу на показники метаболічної системи регуляції кислотно-лужної рівноваги і стан альвеолярних відростків щелеп щурів.
 9. Вивчено клінічну ефективність і механізм дії антимікробного препарату "Себідин" при його використанні в комплексному лікуванні хворих на запальні та запально-дистрофічні захворювання тканин пародонта.
 10. Визначено клінічну ефективність поєднаного застосування в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит I, I - II і II - III ступеня комплексу вітамінів і мікроелементів в найближчі і віддалені терміни спостереження.
 11. Оцінено вплив поєднаного застосування в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит I, I - II і II - III ступеня комплексу вітамінів і мікроелементів на показники кислотно-лужного гомеостазу і перекисного окислення ліпідів.
 12. Вивчено вплив на процеси репаративной регенерації в тканинах пародонту нового вітчизняного композиційного матеріалу -  "Остеоапатит керамічний" ("ОК-015") при його використанні під час клаптевих операцій на тканинах пародонта.
 13. Розроблено практичні рекомендації по використанню комплексного підходу до лікування хворих на генералізований пародонтит I, I - II і II - III ступеня, що включає пероральне застосування комплексу вітамінів і мікроелементів, консервативні і хірургічні методи місцевого лікування із застосуванням "Віти-полівітамінної", антисептика "Себідин" і остеопластичного матеріалу "ОК-015".
 14. Розроблено методи діагностики стану кандидоносійства та кандидозу слизової оболонки ротової порожнини у жінок, які страждають на хронічну урогенітальну патологію.
 15. Розроблено диференційовані схеми лікування кандидозного стоматиту у жінок на тлі хронічної урогенітальної патології.
 16. Розроблено спосіб оцінки ефективності лікування запальних і запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта, в основі якого лежить капіляроскопія.
 17. Розроблено спосіб лікування генералізованого пародонтиту завдяки використанню магнітотерапії та альфакальцидолу.
 18. Розроблено спосіб шинування рухомих зубів та відновлення включених дефектів зубних рядів.
 19. Вивчено структуру стоматологічної захворюваності у хворих на  гастроезофагеальну рефлюксну хворобу.
 20. Виявлено особливості клінічних проявів гіперестезії твердих тканин зубів при некаріозних ураженнях і генерализованному пародонтиті  у хворих з гастроезофагеально рефлюксною хворобою.
 21. Досліджено особливості кислотно-лужного гомеостазу і мінерального обміну у хворих з гіперестезією твердих тканин зубів різного походження на фоні гастроэзофагеальної рефлюксної хвороби.
 22. Вивчено ефективність нового підходу до лікування гіперестезії твердих тканин зубів різного походження у хворих на гастроэзофагеальну рефлюксну хворобу.
 23. Розроблено патогенетично обгрунтовані схеми комплексного лікування гіперестезії твердих тканин зубів у хворих на гастроезофагеально рефлюксну хворобу, у яких гіперестезія дентину стала наслідком рецесії ясен, що має місце при генерализованому пародонтиті різного ступеня тяжкості.
 24. Оцінено найближчі та віддалені результати лікування гіперестезії дентину у пацієнтів із захворюваннями пародонта.
 25. Оцінено вплив ремінералізуючого потенціалу ротової рідини на крайове прилягання реставрацій, виконаних з нанокомпозитних матеріалів.
 26. Патогенетично обґрунтовано терапевтичну ефективність використання лікувально-профілактичного гігієнічного  комплексу Colgate: зубна паста "Total", ополіскувач  порожнини рота "Plax комплексний захист" і зубна щітка "3600 усебічне чищення" при проведенні пародонтологічного лікування (фаза І).
 27. Розроблено патогенетично обгрунтовані схеми комплексного лікування гіперестезії твердих тканин зубів у хворих на гастроезофагеально рефлюксну хворобу, у яких була виявлена втрата твердих тканин зуба, що стала наслідком розвитку ерозії емалі, патологічної стертості, клиноподібного дефекту.
 28. Розроблено алгоритм використання професійної і зубної десенситайзерних паст Sensitive Pro-Relief (Colgate) для лікування  гіперестезії твердих тканин зубів у хворих на гастроезофагеально рефлюксну хворобу.
 29. Вивчено розповсюдженість і особливості перебігу гіперестезії дентину у пацієнтів із захворюваннями пародонта.
 30. Вивчено структурні особливості твердих тканин зубів у пацієнтів з гіперестезію дентину, яка виникла на фоні захворювань пародонта.
 31. Досліджено мінеральний обмін в ротовій рідині та поверхневих шарах оголеного дентину при захворюваннях пародонта та з’ясувати його значення у розвитку гіперестезії дентину.
 32. Вивчено вплив структурно-функціонального стану кісткової тканини та його змін під час вагітності та лактації на виникнення та прогресування гіперестезії на тлі захворювань пародонта.
 33. Розроблено патогенетично спрямовані схеми комплексного лікування гіперестезії дентину у пацієнтів із захворюваннями пародонта залежно від ступеня тяжкості та особливостей її перебігу.
 34. Вивчено комплекс порушень в метаболічній системі регуляції кислотно-лужного гомеостазу в порожнині рота при загостреному перебігу генералізованого пародонтиту.
 35. Вивчено патогенетичні механізми впливу препарату «Генгігель», виробництва фірми Ricerfarma srl (Італія), на проникність мікросудин,  міжклітинну речовину і колагенові волокона, регенерацію тканин пародонта.
 36. Розроблено метод лікування хворих на генералізовані захворювання тканин пародонта із використанням препарату «Генгігель»,  виробництва фірми Ricerfarma srl (Італія).
 37. Патогенетично обгрунтовано лікувально-профілактичну ефективність використання інноваційної зубної щітки "3600 усебічне чищення" (Сolgate) у хворих на генералізовані  захворювання  пародонту.
 38. Патогенетично обгрунтовано  ефективність використання гігієнічного ліковано-профілактичного комплексу "Colgate Total Pro "Здоров'я ясен" на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту.
 39. Патогенетично обгрунтовано лікувально-профілактичну ефективність використання зубної щітки нового покоління ("Шовкові нитки", Colgate) у хворих з загостреним перебігом генералізованого пародонтиту.
 40. Доведена висока терапевтична ефективність кругової методики ін’єкційного введення тромбоцитарної аутоплазми при проведенні PRP-терапії хворим на генералізований пародонти, яка забезпечує більш швидке отримання стійкої ремісії у перебігу захворювання та скорочує кількість відвідувань лікаря.
 41. Доведений стійкий ефект з вираженою ремісією при введенні в пародонтальну кишеню пародонтальних плівок на основі глюкозаміноглікана хворим на генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічного перебігу на етапі реабілітації.
 42. Доведена наявність прямої дії Emdogain з додатковими складовими на остеогенні клітини-попередники кісткового мозку здухвинної кістки людини в результаті експериментального дослідження ex vivo.
 43. Доведено підвищення специфічної щільності багатошарових колоній і наявність остеоіндуктивних властивостей у тканинах пародонта під впливом Emdogain.
 44. Показані особливості клінічного перебігу з індивідуальними підходами до лікування генералізованого пародонтиту у хворих з порушенням ендотеліальної дисфункції при серцево-судинних захворюваннях.
 45. Розроблено спосіб оцінки концентраційної здатності тромбоцитів для отримання збагаченої тромбоцитами плазми та визначення оптимального об’єму ін’єкційного введення плазми для лікування та профілактики стоматологічних захворювань.
 46. Розроблено спосіб отримання збагаченої тромбоцитами плазми з венозної крові.
 47. Доведено, що табакокуріння відноситься до чинників ризику виникнення і розвитку запально-дистрофічних захворювань пародонту.
 48. Доведено в осіб молодого віку (18-25 років) наявність взаємозв’язку між основними стоматологічними захворюваннями і генетичними маркерами.
 49. Встановлено залежність клінічних проявів катарального гінгівіту, генералізованого пародонтиту від індивідуального варіанту генетичного профілю на підставі поліморфізму D/D гена АСЕ, A/A гена TNF - a або T/T гена eNOS; I/I гена АСЕ, G/G гена TNF - a або G/G гена eNOS;  I/D гена АСЕ, G/A гена TNF - a або G/T гена eNOS.
 50. Наявність в буккальному епітелії у осіб молодого віку певних поліморфних варіантів і комбінацій генів MMP 20, KLK 4 і ENAM має прогностичне значення в розвитку ерозій зубів ще на доклінічному етапі як на тлі гінгівіту, так і на тлі здорового пародонту, що дозволить своєчасно формувати групи ризику з метою проведення превентивних втручань.