Search

На кафедрі судової медицини виконується ініціативно-пошукова НДР «Комплексна судово-медична оцінка ушкоджень тіла та пошкоджень одягу, спричинених вогнепальною зброєю та електрошоковими пристроями»

УДК 612.12-001.45:340.624.61:340.6.616-01.22

№ держреєстрації 0120U 100259 від 11.12. 2019 р.

Терміни виконання: 2020-2022 р.р.

ПЕРЕЛІК наукових праць (статей та тез) науково-педагогічних працівників кафедри судової медицини  за 2020-2021 р.

За результатами виконання ініціативно-пошукової НДР кафедри судової медицини «Комплексна судово-медична оцінка ушкоджень тіла та пошкоджень одягу, спричинених вогнепальною зброєю та електрошоковими пристроями» № держреєстрації  0120U 100259 була отримана наукова продукція:

  1. Мішалов В.Д., Варфоломеєв Є.А., Рюміна І.О. Морфологічні особливості ушкоджень шкіри, спричинених конактними електрошоковими пристроями за різних умов Morphologia. – 2020. - Том 14.  № 3. – С. 143-147;
  2. Козлов С.В., Мішалов В.Д., Сулоєв К.М., Козлова Ю.В. Патоморфологічні маркери вибухоіндукованої травми головного мозку. Morphologia, 2021.-Том 15. - № 3. - С. 96-100