Search

  1. КЗ Київської обласної ради «Київське обласне бюро судово-медичної експертизи» вул. Оранжерейна, 7, м. Київ, 04112. Начальник бюро - Ворошилов Костянтин Федорович 446-01-90 [email protected]
  2. ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи» МОЗ України» вул. Дорогожицька,9 м.Київ, 04112. В.о. начальника бюро Личман Тамара Василівна 456-58-48 [email protected]
  3. Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи м. Київ, 04141 вул. Докучаєвська, 4. Начальник бюро Михайленко Олександр Вікторович 277-34-46 [email protected]
Асоціація судових медиків України, ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи» МОЗ України, Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи, обласні бюро судово-медичної експертизи, ХМАПО, кафедри судової медицини ВМНЗ України, Науково-дослідний інститут МВС України, Національна академія оборони МО України, ДУ «Інститут прикладної фізики НАН України».
Усі викладачі кафедри беруть участь у виконанні складних судово-медичних експертиз, рецензуванні експертних висновків експертів ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи» МОЗ України, наданні консультативної допомоги як експертам баз, так і бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, а також судово-слідчим органам.