Google search

Мазур Ірина Петрівна – український лікар, педагог – доктор медичних наук (2006), професор кафедри стоматології (2008) Національного університету охорони здоров’я України П. Л. Шупика, вчений – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019). Громадський діяч – Президент ГО "Асоціація стоматологів України" (з 2016 р.), Голова Правління Національної Лікарської Ради України (2018 - 2019). Представник України у Всесвітній федерації стоматологів (FDI) (з 2010 р.). Представник України в Постійному комітеті лікарів Європи (СРМЕ) (з 2017 р.). 2020 – по теперішній час. Президент Міжнародної стоматологічної асоціації «Содружество» країн Східної Європи (з 2020 р.). Член Міжнародної Стоматологічної Академії (Academy of Dentistry International, ADI) (з 2021 року).

Вища освіта:

1983 – 1988 рр. Навчання на стоматологічному факультеті Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця. Спеціальність «стоматологія», диплом з «Відзнакою».

1988 – 1990 рр. Навчання в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології – 2 Київського інституту удосконалення лікарів (нині – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика)

1992 – 1995 рр. Навчання в очній аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології – 2 Київського інституту удосконалення лікарів (нині – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, НМАПО імені П.Л.Шупика)

Робота:

1990 — 1995 рр. Працювала лікарем-стоматологом поліклініки № 1 Кабінету Міністрів України.

2006 – 2016 рр. Працювала експертом Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України з питань фармакології.

2010 – по теперішній час. Працює експертом Координаційної ради зі стоматології Міністерства охорони здоров’я України.

2016 – по теперішній час. Експерт клініко-експертної комісії МОЗ України.

Науково-педагогічна робота в закладі вищої освіти:

1996 – 2002 рр. Працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика,

2002 – 2007 рр. Працювала доцентом кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика

2007 – по теперішній час — працює професором кафедри стоматології Національного університету охорони здоров’я України П. Л. Шупика

2010 – по теперішній час  – завідувач відділення удосконалення молодшими спеціалістами з медичною освітою за фахом «Стоматологія» Національного університету охорони здоров’я України П. Л. Шупика (за сумісництвом). 

Наукова діяльність:

1996 р. Кандидат медичних наук: 14.01. 22 – «Стоматологія», захист дисертаційної роботи на тему «Клінічне та експериментальне застосування «Космолу» в комплексному лікуванні захворювань пародонта у осіб різного віку і статі», Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ.

2005 р. присвоєно вчене звання доцента.

2006 р. Доктор медичних наук: 14.01. 22 – «Стоматологія», захист дисертаційної роботи на тему «Клініко-патогенетичні особливості перебігу захворювань пародонта при порушенні системного кісткового метаболізму та їх корекція», Інститут стоматології АМН України, м. Одеса.

1998 – 2001 рр. Відповідальний виконавець науково-технічної програми Міністерства освіти і науки України – "Розробка нових методів діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта" (договір №2/1074-97 (ДНТП 02.10/03500), що проводилася сумісно з Інститутом геронтології.

2008 р. присвоєно вчене звання професора.

2019 р. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Указ Президента України №4/2020 від 13 січня 2020 року) за роботу «Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час».

Основні напрямки наукової діяльності: розробка нових методів діагностики, лікування і профілактики хвороб пародонта, вивчення взаємозв’язку та взаємообтяження хвороб пародонта та загального здоров’я людини, системних захворювань, вплив структурно-функціонального стану кісткової тканини скелета, застосування системної остеотропної терапії,  корекції метаболічних порушень кісткової тканини у комплексному лікування хвороб пародонта.

Активно приймає участь у підготовці науково-педагогічних кадрів: науковий керівник 6 кандидатських дисертацій зі стоматології.

Співавтор 5 монографій «Костная система и заболевания пародонта» (2003, 2004, 2005 роки видання), розділу в монографії «Остеопороз: клиника, диагностика, профилактика и лечение» (2002), «Особливості функції мовлення у стоматології» (2014),  «Стоматологія України. Історичні нариси» (2017), «Українська наукова стоматологічна школа. Історичні нариси» (2020); 2 навчальних посібника: «Медсестринство в стоматології: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.)» (2017), «Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології» (2018, 2019); 2 довідників: «Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008-2018 роки» (2018), «Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік : довідник» (2019).

Автор більш 250 наукових робіт, індекс Хірша за Google Shcolar (станом на січень 2022 рік) становить 17, та і10-індекс – 33.

Наукометричний профіль: Mazur Iryna, SHUPYK NATIONAL HEALTHCARE UNIVERSITY OF UKRAINE / SHUPYK NHU OF UKRAINE

https://scholar.google.com.ua/citations?user=El071JUAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0001-9075-5041

Індекс Хірша за Google Shcolar (станом на січень 2022 рік) становить 17, та і10-індекс – 33.

Міжнародна діяльність:

2010 – по теперішній час. Представник України у Всесвітній федерації стоматологів (FDI).

2017 – по теперішній час. Представник України в Постійному комітеті лікарів Європи (СРМЕ).

2020 – по теперішній час. Президент Міжнародної стоматологічної асоціації «Содружество», що об’єднує лікарів стоматологів країн Східної Європи та є афільованим членом Всесвітньої федерації стоматологів (FDI).

2021 – по теперішній час. Член Міжнародної Стоматологічної Академії (Academy of Dentistry International, ADI). 

Громадська діяльність:

2016 – по теперішній час. Президент ГО «Асоціація стоматологів України».

2018 – 2019 рр. Голова Правління Національної Лікарської Ради України, з 2020 р. координатор Національної Лікарської Ради України.

2017 – по теперішній час. Член Правління Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ).

2017 – по теперішній час. Член Правління Української медичної експертної спільноти (УМЕС).

1999 – по теперішній час. Член громадської асоціації «Українська асоціація остеопорозу».

Організатор і лектор Національних українських стоматологічних конгресів (2012, 2013, 2015, 2017, 2019), з’їздів (2012, 2014, 2016, 2018), конференцій, ініціатор впровадження сучасних ефективних технологій лікування основних стоматологічних захворювань, спрямованих на збереження та підвищення рівня здоров'я порожнини рота українців.

Разом з Асоціацією стоматологів України, Всеукраїнським лікарським товариством, Національною Лікарською Радою України, Українською медичною експертною спільнотою бере активну участь в реформування системи надання медичної та стоматологічної допомоги в Україні, впровадження лікарського самоврядування в Україні.

Головний редактор фахового журналу «Oral and General Health» (Україна). Член редакційної ради вітчизняних журналів: «Сучасна стоматологія», «Вісник стоматології», «Клінічна стоматологія», «ДентаКлуб», «Проблеми остеології», «Українські медичні вісті».

Член редакційної ради міжнародних фахових журналів: «Стоматология. Эстетика. Инновации» (Білорусь), «Стоматология Казахстана» (Казахстан).

Нагороди:

Орден «Свічки» Міжнародна асоціація стоматологічного просвітництва (IADP),

«За розбудову України», (2018). 

«Єдність і Слава», (2018).

«Медична Слава України», (2019).

«Науковець  року», (2019).

Почесними грамотами МОЗ України.

Міжнародний «Орден Королеви Анни «Честь Вітчизни» на срібній зірці» (АДК 000310) за сумлінне служіння Україні та до 1000-ліття народження Анни Ярославівни – Князівни Київської, Королеви Франції, 2020. До 1000-ліття народження Анни Ярославни – Князівни Київської, Королеви Франції за сумлінне служіння Україні, за особисту мудрість та мужність, високу освіченість і культуру, толерантність, вірність обов’язку, добродійність, чесноти та вчинки високої доблесті і честі, спрямовані на благо українського Народу та Держави.

Орден «Гордість нації» (посвідчення 087 від 18 березня 2020 р) за активну громадську позицію, вагомий внесок в забезпечення розвитку і процвітання держави, сумлінну працю, високий професіоналізм, незламний патріотизм, любов до України та створення її позитивного іміджу.

Почесна грамота від Президента України (2005 – 2010 рр.) В. Ющенко «За активну життєву позицію та сумлінну працю в ім’я розвитку Української Держави» (2020).

Почесна грамота від Першого Президента України Л. Кравчука «За активну громадську позицію, вагомий внесок у забезпечення розвитку та процвітання держави, сумлінну працю, високий професіоналізм» (2020).