Посада: професор кафедри сімейної медицини

Науковий ступінь: доктор медичних наук зі спеціальності 14.01.38 - «Загальна практика – сімейна медицина» (2017).

Тема докторської дисертації: “Наукове обґрунтування та шляхи оптимізації ведення пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу на етапі первинної медичної допомоги”. 

- кандидат медичних наук зі спеціальності 14.01.02 - «внутрішні хвороби» (2007).

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-патогенетична характеристика артропатій у хворих з гіпотиреозом». 

Вчене звання:

професор по кафедрі сімейної медицини (2018), 

доцент по кафедрі сімейної медицини (2012). 

Контактний телефон: тел./факс (044) 536-01-06 (роб), 067-757-45-96 (моб)

E-mail: [email protected]

Рівень знання англійської мови

 • Cambridge English Level B2 Certificate in ESOL International (First Certificate in English refers to the UK National Qualifications Framework) – 2018 р. 

Загальний трудовий та лікарський стаж – 16 років, науково-педагогічний – 15 років, зі спеціальності загальна практика – сімейна медицина – 15 років, ендокринологія та внутрішні хвороби – 15 років 

Навчально-педагогічна робота, основні досягнення:

 • співавтор англомовного підручника “The World Book of Family Medicine” - European Edition, published on the occasion of the 20th Anniversary of Wonca Europe, 2015,
 • співавтор серії навчальних посібників «Актуальні питання сімейної медицини» за редакцією акад. Вороненка Ю.В., проф. Шекера О.Г.
 • співавтор 14 навчально-методичних посібників, 3 методичних рекомендацій
 • запрошений лектор до Західно-Казахського медичного університету за програмою академічної мобільності (2017),
 • запрошений лектор до Вроцлавського медичного університету (2018)
 • національний тренер ВООЗ з неінфекційних захворювань (з 2016) та психічного здоров’я mhGAP (2019)
 • тренер МОЗ України та WONCA WICC з впровадження Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2 (з 2018)
 • є членом міжнародної робочої групи зі створення програм та рекомендацій щодо підготовки сімейних лікарів Всесвітньої асоціації сімейних лікарів Wonca World, European Academy of Teachers in General Practice, програми з підготовки PhD.
 • співавтор та член робочих груп з розробки навчальних програм та планів з до- та післядипломної освіти лікарів України, працює на опорній кафедрі сімейної медицини.
 • виступала координатором проекту кафедр інституту з проведення циклу ТУ з дистанційною формою навчання з задіянням одночасно 5 областей України (сумісно з МОЗ та Кабінетом Міністрів України) у 2018 р. 

Наукова робота, основні досягнення:

 • відповідальна за наукову роботу кафедри сімейної медицини, відповідальний виконавець НДР «Науково-методичний супровід забезпечення стандартизації та персоніфікації лікувально-профілактичної та реабілітаційної діяльності лікаря загальної практики – сімейного лікаря» (2018-2022).
 • була керівником та відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт з напрямку сімейної медицини (2006-2017 - 5 НДР), результати яких впроваджені в клінічну практику та навчальний процес в закладах України, в тому числі міжкафедральної НДР «Обґрунтування міжсекторальної освіти, науки та практичної охорони здоров’я для ефективної підготовки медичних кадрів» (2014-2016 рр.).
 • є науковим керівником 5 аспірантів та 1 клінічного орлинатора-іноземця, а також вітчизняних клінічних ординаторів
 • учасник проектів Всесвітньої та Європейської асоціації сімейних лікарів Wonca та її робочих групах – з освіти EURACT, з якості European Society for Quality and Patient Safety in General Practice/Family Medicine (EQuiP), з наукових досліджень European Ganeral Practice Research Network (EGPRN), сільської медицини EURIPA, Vasсo da Gama Movement.
 • національний координатор міжнародних наукових досліджень в галузі сімейної медицини (STENTATIVE, ATTENTATIVE, LESS, EUROASPIRE IV (первинна ланка), EUROASPIRE V (первинна ланка),
 • учасник міжнародної групи з розробки заявки на отримання гранту HORIZONT 2020 (2018).
 • associate editor «Family Medicine and Primary Care Review», включеному до науково-метричної бази Scopus, Web of Science.
 • рецензент англомовних статей та тез, що подавались до друку до матеріалів міжнародної конференції з сімейної медицини Wonca Europe (2017-2019).
 • науковий редактор і член редакційної колегії науково-практичного журналу «Сімейна медицина», «Здоров’я суспільства, «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», інформаційного бюлетеня «Сімейна медицина».
 • Публікації - автор більше 370 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях з різних проблем загальної практики - сімейної медицини, внутрішніх хвороб, ендокринології, кардіології, навчання сімейних лікарів в Європі і Україні, результатів участі у міжнародних програмах з обміну досвідом для сімейних лікарів, з реформування системи охорони здоров’я і розвитку сімейної медицини в Україні, проблем якості та аналізу міжнародного досвіду, проблем лікування та діагностики різних захворювань на етапі первинної медичної допомоги. В тому числі співавтор 14 навчально-методичних посібників, 3 методичних рекомендацій, 3 патентів на корисну модель, 1 авторського свідоцтва на твір.

Посилання на відповідні профілі, як вченого:

http://orcid.org/0000-0002-0789-5340

http://www.researcherid.com/rid/E-4849-2016

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194054443

https://publons.com/researcher/1740470/victoria-tkachenko/

https://scholar.google.com/citations?user=&user=d8x7UBIAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Victoria_Tkachenko

https://www.linkedin.com/in/victoria-tkachenko-47822a52/

Індекс Хірше: GoogleScholar - 11, Scopus - 2, WoS – 1 

Лікувальна робота:

 • здійснює лікувально-консультативну роботу на клінічних базах кафедри – Навчально-практичному центрі сімейної медицини м. Києва, центрах ПМД Київщини, поліклінічних і вузькотерапевтичному відділеннях, ендокринологічному центрі КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня»
 • вища кваліфікаційна категорія з фаху «Загальна практика – сімейна медицина» (з 2015)
 • вища кваліфікаційна категорія з фаху «терапія» (з 2015)
 • вища кваліфікаційна категорія з фаху «ендокринологія» (з 2016)
 • експерт НСЗУ
 • член робочої груп МОЗ України з рецензування міжнародних клінічних керівництв DUODECIM
 • член робочих груп МОЗ України з адаптації міжнародних керівництв та розробки медико-технологічних документів (клінічних протоколів та медичних стандартів) з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу, головному болі, невралгії трійничного нерву, захворювань щитовидної залози (2010-2017), досвід самостійного перекладу і адаптації міжнародних керівництв
 • є головним позаштатним спеціалістом з фаху «Загальна практика – сімейна медицина» Департаменту охорони здоров’я Київської обласної держадміністрації 

Організаційна діяльність:

 • заступник голови вченої ради Інституту сімейної медицини, заступник директора Інституту сімейної медицини на громадських засадах та приймає активну участь в роботі дирекції Інституту сімейної медицини
 • внутрішній сертифікований аудитор НМАПО за стандартами ISO 9001:2015 та EFQM (з 2015)
 • учасник робочої групи з розробки Проекту Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини», який зареєстровано у Верховній Раді України 22.06.2017 № 6634 (під головуванням заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я)
 • співорганізатор щорічних науково-практичних та навчальних конференцій з міжнародною участю національного (біля 6-7 щорічно) та регіонального (біля 10 на рік) рівнів.
 • є відповідальним організатором щомісячних семінарів з безперервної післядипломної освіти лікарів первинної медичної допомоги «Товариство сімейних лікарів Київщини»
 • є відповідальним організатором щорічних регіональних конференцій «Читання з сімейної медицини імені проф. Г.І. Лисенка»

 

Професійна діяльність:

Термін

Місце роботи

з вересня 2018 по теперішній час

Професор кафедри сімейної медицини

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Київ, Україна

2011-2018

Доцент кафедри сімейної медицини

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Київ, Україна

2006-2010

Асистент кафедри сімейної медицини

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Київ, Україна

2003 по теперішній час

за сумісництвом лікар-ендокринолог та лікар ЗПСЛ

 

Освіта:

Термін навчання

Місце навчання

2003-2006

Аспірантура з внутрішніх хвороб

Кафедра сімейної медицини

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

2002-2003

 

Магістратура

Кафедра сімейної медицини

Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

2002-2003

 

Інтернатура з фаху «терапія»

Кафедра сімейної медицини

Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

1996 - 2002

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, медичний факультет

Участь у тренінгах та міжнародних програмах з обміну досвідом, конференціях:

 1. European General Practice Research Network (EGPRN) Web-course щодо проведення наукових досліджень у первинній медичній допомозі (50 акад год) - червень 2019.
 2. Два тренінги з викладання ICPC-2 для тренерів МОЗ та WONCA WICC – 07.11.2018 та 06-07.12.2018.
 3. Тренінг ВООЗ для тренерів з mhGAP-програми психічного здоров’я (18-22.02.2019)
 4. Тренінг ВООЗ для тренерів з неінфекційних захворювань (2016)
 5. Семінар-тренінг European Academy of Teachers in General Practice (EURACT) для викладачів «Основи комунікації. Комунікаційні бар’єри і моделі спілкування з пацієнтами у практиці сімейного лікаря», Львів, 25-26.03.2019.
 6. Семінар-тренінг European Academy of Teachers in General Practice (EURACT) для викладачів з питань післядипломної освіти сімейних лікарів «Індивідуальний план навчання. Нові стандарти WONCA щодо післядипломної освіти в галузі сімейної медицини», Київ, 24.10.2013.
 7. 25th Janko Kersnik International European Academy of Teachers in General Practice Bled Course для викладачів з сімейної медицини «Teaching and learning about future developments in family medicine», Блед, Словенія, 20-24.09.2016
 8. Тренінг з досліджень в області якості первинної медичної допомоги - EQuiР Summer School, Данія, 31.07-3.08.2014.
 9. Тренінг з досліджень в області якості первинної медичної допомоги - EQuiР Summer School “Research for Quality in Primary Care”, Берлін, Німеччина, 19-22.07.2013.
 10. Medical Quality and Safety Seminar, American Austrian Foundation and Open Medical Institute Program, Зальцбург, Австрія, 22-28.04.2018.
 11. Diabetes seminar, American Austrian Foundation and Open Medical Institute Program, Зальцбург, Австрія, 14-20.05.2017.
 12. Програми з обміну досвідом та ознайомлення з організацією первинної медичної допомоги для молодих лікарів загальної практики – сімейної медицини Vasсo da Gama Movement:
  1. Словаччина, 24-25.05.2019
  2. Фінляндія, 09-12.05.2019
  3. Південна Корея, 17-21.10.2018
  4. Португалія, 29.06-4.07.2014
  5. Ізраїль, 04-11.03.2014
  6. Іспанія, 04-11.11.2012
  7. Хорватія, 03-07.10.2012
  8. Нідерланди, 25-28.01.2012
  9. Нідерланди, 26-28.05.2010
  10. Велика Британія, Шотландія, Глазго, 3-7 листопада 2009.
 1. Тренінг внутрішніх аудиторів (05-09.09.2015 - 39 год)
 2. EASD Postgraduate Education Courses – Київ, 19-21.04.2012; Львів, 18-20.04.2013; Київ, 12-14.03.2015;
 3. Семінари-тренінги щодо принципів GCP при Міжнародному фонді клінічних досліджень (2011) та Центральній комісії з питань етики МОЗ України (2011).
 4. 2 Тренінги МОЗ України з адаптації міжнародних керівництв та розробки медико-технологічних документів – 2010, Київ.
 5. Виступи з усними та постерними доповідями англійською мовою та підвищення теоретичного рівня шляхом участі у роботі міжнародних наукових конференцій конгресів з різних питань освіти, науки і практики в галузі сімейної медицини, загальної практики, внутрішніх хвороб, ендокринології і якості, в тому числі Всесвітньої та Європейської асоціації сімейних лікарів WONCA (2004-2019), участь у національних наукових конференціях, школах, з'їздах і пленумах в 1999-2019, в тому числі з усними доповідями.
 6. Цикли ПАЦ, ТУ зі спеціальності і педагогіки, в тому числі з англійської та французької мови (2009-2019) 

Громадська діяльність:

 • дійсний пожиттєвий член Всесвітньої асоціації сімейних лікарів World Organization of Family Doctors – Wonca World,
 • дійсний член Європейської асоціації сімейних лікарів - Wonca Europe – Europеan society of General Practice/ Family Medicine,
 • лідер Wonca World Women Party and Family Medicine in Europe Region (з 2018)
 • учасник засідань членів правління Всесвітньої асоціації сімейних лікарів World Organization of Family Doctors Wonca World та Wonca Europe (2009-2019)
 • дійсний член European Academy of Teachers in General Practice - Euract
 • дійсний член робочих груп Wonca – з якості European Society for Quality and Patient Safety in General Practice/Family Medicine (EQuiP), з наукових досліджень European Ganeral Practice Research Network (EGPRN), з сільської медицини EURIPA, Vasco da Gama Movement
 • голова Українського молодіжного руху сімейних лікарів,
 • член правління та дійсний член Української асоціації сімейної медицини,
 • дійсний член Асоціації антиейджинг, тендерної і превентивної та медицини, Української асоціації діабетологів
 • заступник голови вченої ради Інституту сімейної медицини, заступник директора Інституту сімейної медицини на громадських засадах та приймаю активну участь в роботі дирекції Інституту сімейної медицини
 • член вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 за спеціальностями 14.01.02 – внутрішні хвороби та 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина при НМАПО імені П.Л. Шупика
 • член Експертної проблемної комісії НМАПО імені П.Л. Шупика з фаху «Загальна практика – сімейна медицина»
 • секретар апробаційної ради при спеціалізованій вченій раді Д 26.613.06 за спеціальностями 14.01.02 – внутрішні хвороби та 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина при НМАПО імені П.Л. Шупика
 • внутрішній аудитор НМАПО за стандартами ISO 9001:2015 та EFQM (з 2015)
 • академік НАНВО України (з 2017) 

Нагороди:

2010 рік – Президія Академії медичних наук України присудила Ткаченко В.І. академічну премію для молодих учених за серію робіт „Артропатія при гіпотиреозі: клініко-патогенетична характеристика, діагностика та лікування”.

2011 рік – Подяка Міністра охорони здоров’я України за вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю

2015 році – Почесна грамота директору Департаменту охорони здоров’я Київської обласної держадміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я Київської області, високий професіоналізм

2016 рік – Подяка Міністра охорони здоров’я України

2017 рік – Подяка Західно-Казахського медичного університету за розвиток міжнародних відносин між ВУЗами, високий професіоналізм при проведені тренінгу з неінфекційних захворювань

2018 рік – орден «Медична слава» та занесення до книги пошани

2018 рік - Montegut Global Scholar Award від American Board of Family Medicine Foundation  

2018 рік - Почесна грамота Київської обласної держадміністрації

2018 рік – медаль до 100-річчя НМАПО

2019 рік – Відзнака ВООЗ за співпрацю та внесок у профілактику неінфекційних захворювань