Search

Завідувач кафедри

 

Хіміон Людмила Вікторівна 

Адреса електронної пошти: [email protected] 

Освіта:

- закінчила Київський медичний інститут в 1991 році за спеціальністю “Лікувальна справа” з відзнакою;

- 1991-1992 р.р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Терапія» в Київському медичному інституті;

- 1992-1999 рр. навчалась в клінічній ординатурі та аспірантурі за спеціальністю «Терапія» на кафедрі терапії КМАПО імені П.Л. Шупика;

Посада: професор кафедри сімейної медицини

Науковий ступінь: доктор медичних наук зі спеціальності 14.01.38 - «Загальна практика – сімейна медицина» (2017).

Тема докторської дисертації: “Наукове обґрунтування та шляхи оптимізації ведення пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу на етапі первинної медичної допомоги”. 

- кандидат медичних наук зі спеціальності 14.01.02 - «внутрішні хвороби» (2007).

Кандидат медичних наук, доцент, член Міжнародної Асоціації викладачів сімейної медицини (EURACT), відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі;

Тема дисертації: «Клинико-иммунологическая характеристика больных системной склеродермией».

  

Данилюк Світлана Володимирівна 

Кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за клінічну роботу на кафедрі

Адреса електронної пошти: [email protected]

Дійсний член Всесвітньої Асоціації сімейних лікарів (WONCA), Європейськогї Асоціації викладачів сімейної медицини (EURACT)

Ситюк Тетяна Олександрівна

Адреса електронної пошти: [email protected]

Кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі

Член Європейської Асоціації викладачів сімейної медицини (EURACT)

 

Кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Тема дисертації: «Зміни ліпідного обміну та імунного статусу у хворих на ІХС асоційовану з дисбіозом кишечника. Методи корекції»