Сіліна Тетяна Миколаївна - доктор медичних наук, профессор, лікар акушер-гінеколог, лікар загальної практики – сімейний лікар. Професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П.Л. Шупика.

У 1979 р. з відзнакою закінчила Запорізький державний медичний інститут зі спеціальності «Лікувальна справа», в 1980 р. - інтернатуру з “Акушерства та гінекології”.

З 1980 р. працювала лікарем акушер-гінекологом у жіночій консультації  пологового будинку №4 м. Запоріжжя.

З 1982 р. – асистент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького державного медичного інституту. З 1984 р. по 1989 р. - аспірант цієї кафедри. Кандидат медичних наук з 1991 р.

З 1987 р. по 1993 р. - старший викладач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького інституту удосконалення лікарів.

З 1993 р. по 1997 р. – старший викладач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького державного медичного університету.

З 1997 р. по 2006 р. - доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії ЗДМУ.

В 2005 р. захистила докторську дисертацію: «Вікові морфо-функціональні особливості яєчників, матки і маткових труб в нормі та під впливом естрогенів в експерименті». Доктор медичних наук з 2005 р. З 2006 р. по 2010 р.- зав. кафедрою мікробіології, вірусології, імунології Запорізького державного медичного університету.

З 2010 р. по 2012 р. - професор кафедри імунології та біохімії Запорізького національного університету.

З 2013 р. - професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

Автор понад 230 наукових та навчально-методичних робот, 3 авторських свідоцтв, 1 патенту, 3 інформаційних листів.

Брала участь у роботі міжнародних конгресів у Німеччині, Угорщині, Чехії, Польщі, Франції, Ізраїлю, Росії, у роботі спільного проекту ЮНІСЕФ та Швейцарської агенції розвитку і співробітництва, у співпраці з Всеукраїнською Благодійною Організацією «Джей.Ес.Ай.-Україна» з удосконалення знань та навичок первинних медичних працівників з консультування пацієнтів щодо планування вагітності, безпечної вагітності та пологів, здоров’я матері та дитини.

Підвищує свій професійний рівень на курсах удосконалення, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

Напрям наукової роботи — вивчення структурно-функціональної організації жіночих репродуктивних органів у віковому аспекті та під впливом ендо- і екзофакторів в асоціації з імуногенезом. Розробка діагностично-лікувальних, реабілітаційних та профілактичних напрямів надання акушерсько-гінекологічної  допомоги на первинному рівні.