Search

Галушко Олександр Анатолійович

Доктор медичних наук, професор

Галушко Олександр Анатолійович у 1993 році закінчив лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Після закінчення інтернатури в 1996-2009 роках працював лікарем-анестезіологом Вишгородської центральної районної лікарні Київської області. Закінчив заочну аспірантуру при кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л.Шупика. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Синдром діабетичної стопи: оптимізація анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні».

З 2009 року працював асистентом, а з 2013 року – доцентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л.Шупика.

У 2013 році Галушко О.А. призначений вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями «анестезіологія та інтенсивна терапія» та «акушерство і гінекологія».

У 2014 році отримав вчене звання доцента.

З 2015 по 2021 рік працював головою Комісії з навчально-методичної роботи та міжнародних зв’язків хірургічного факультету НМАПО імені П.Л.Шупика.

У 2018 році захистив докторську дисертацію на тему: «Інтенсивна терапія хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті» і отримав науковий ступінь доктора медичних наук.

З 2019 року – професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика

У 2020 році отримав вчене звання професора.

З 2021 року – професор кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П.Л.Шупика.

Коло наукових інтересів Галушка Олександра Анатолійовича включає питання анестезії у хворих в поліклінічних умовах, проблеми інтенсивної терапії невідкладних станів, теоретичні й практичні аспекти інфузійної терапії.

Автор та співавтор: 330 наукових публікацій, серед яких – 6 навчально-методичних посібників, 7 розділів в підручниках і монографіях, 2 методичних рекомендацій, 4 інформаційних листи та патенти України на корисну модель.