Google searchТетяна Маратівна Козаренко

[email protected]

Закінчила заклад вищої освіти Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Вища категорія за фахом ультразвукова діагностика; вища категорія за фахом рентгенологія.

У 2008 р. захистила докторську дисертацію. Професор, член правління асоціації радіологів України, член асоціації ультразвукової діагностики України, член Европейської асоціації радіологів.

Займаюсь променевою діагностикою (ультразвуковою діагностикою, МСКТ,  МРТ) у пацієнтів із онкопатологією.

Є автором 198 наукових праць, 4 патентів на корисну модель, 3 методичних рекомендацій, 2 інформаційних листів, під керівництвом захищено 2 кандидатськи дисертації; відповідальна на кафедрі за наукову работу.

Куратор циклу стажування за фахом «Ультразвукова діагностика», читаю лекції на циклі спеціалізації та ПАЦ з ультразвукової діагностиики.