Google search

Головними науковими проблемами, які вирішує колектив кафедри, є проблеми дитячої алергології та пульмонології та автоімунні захворювання. На сьогодні кафедра закінчує виконання НДР по темі: «Особливості формування захворювань алергічного генезу у дітей різного віку та можливості їх профілактики та лікування».

За результатами НДР  опубліковано більше 200 друкованих праць в різних періодичних виданнях. Зроблено більше 100 доповідей на наукових форумах державного та міжнародного рівня.

На кафедрі виконуються 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій.