Search

Основна навчально-методична література:

Підручники:

 1. Педіатрія: національний підручник: у 2 т. Том 1. 1040 с. За редакцією професора В.В. Бережного. 2013, К. (Рекомендовано Комісією з медицини науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Протокол № 4 від 27.12.2012).
 2. Педіатрія: національний підручник: у 2 т. Том 2. 1024 с. За редакцією професора В.В. Бережного. 2013, К. (Рекомендовано Комісією з медицини науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Протокол № 4 від 27.12.2012).

Навчально-методичні посібники:

 1. Бережний В. В., Марушко Т. В., Марушко Ю. В. Клінічна ревматологія дитячого віку: Навчальний посібник.- Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. – 2009. – 192 с.
 2. Бережний В.В., Єршова І.Б., Марушко Ю.В., Кунєгіна О.М. Гострі респіраторні вірусні інфекції в практиці лікаря-педіатра (діагностика, лікування, профілактика): Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. – К.-Луганськ. – 2009. – 152 с.
 3. Розділ 3. Охорона здоров’я дітей (С. 182 – 225) в кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / Під ред.. члена-кореспондента НАМН України, проф.. Вороненка Ю. В., проф. Лисенка Г.І. – К., 2011. – 344 с. – 4.Том 1. (Рекомендовано МОН   України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол  № 1/11-6368 від 13.07.2010).
 4. Лімфаденопатії у дітей та підлітків:  диференційна діагностика і лікарська тактика (навчально-методичний посібник для педіатрів та лікарів загальної практики- сімейної медицини) / За ред. доц.  Н.К.Уніч та проф.. В. В.Бережного. – К.: 2012. – 322с. (Рекомендовано МОН, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, протокол №1/11456 від 06.12.2011р.).
 5. Додаток до розділу «Педіатрія» (С. 222 – 248) в кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / За ред. Академіка НАМН України, проф. Вороненка Ю. В., проф. Лисенка Г. І. – К., 2012. – 256 с. – Том 2. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол № 1/11-6368 від 13.07.2010).
 6. Бережний В. В., Марушко Т. В., Марушко Ю. В. Клінічна ревматологія дитячого віку (клінічні рекомендації) - 2013, К.-Хмельницький. (Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. Протокол №1 від 27.12.2011р. засідання Комісії з медицини науково-метод.ради з питань освіти  МОН, молоді та спорту України).
 7. Розділ 3. Охорона здоров’я дітей (С. 62 – 125). В кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / За ред.. академіка НАМН України, проф.. Вороненка Ю.В.– К., 2014. – 288 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лікарів-інтернів, лікарів «ЗПСМ»).
 8. Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти/ Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Бережний В.В. та інш.; За ред Вороненка Ю.В., Шекери О.Г., Бережного В.В. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2015. – 342 с. (Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, які навчаються  у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України, від 16.09.2015 №2).
 9. Синдром закрепів у дітей: Навчально-методичний посібник/ В.Ф.Рибальченко, В.В.Бережний, П.С.Русак та ін.; За ред. В.Ф.Рибальченко, В.В.Бережного, П.С.Русака, В.М. Грони. – К.: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2015. – 234 с.; іл. (Рекомендовано до видання вченою радою НМАПО імені П.Л.Шупика МОЗ України, протокол №3 від 12.03.2014 р.).
 10. Збірник питань та тестових завдань для комп’ютерного контролю за спеціальністю «Педіатрія» (для вищої, першої, другої категорії та лікаря-спеціаліста)// Бережний В.В., Бекетова Г.В., Охотнікова О.М., Марушко Т.В., та ін. –К.: «Поліграф-Юей», 2015.– С. 284.
 11. Антибактеріальна та протигрибкова терапія в педіатрії: Навчально-практичний посібник для педіатрів та лікарів загальної практики – сімейної медицини/За ред. Бережного В.В.- К.: ФО-П О.В. Сторожук, 2016. – С. 188-199.
 12. Гострі бронхіти у дітей: Навчальний посібник /Л.С. Овчеренко, В.В. Бережний, В.Ф. Лапшин, А.О. Вертегел, Т.Г. Андрієнко, І.В. Самохін, Н.В. Жихарева, О.В. Кряжев. - Запоріжжя: Просвіта, 2016. – 132 с. (Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, що навчаються у ВМНЗ та закладах післядипломної освіти МОЗ України від 28.10.2015 №3, лист №23-01-9/537 від 03.11.2015))
 13. Екстрена медична допомога (догоспітальні протоколи): посібник/Богомолець О.В., Рощін Г.Г., Синельник С.В.,та ін. - Київ: Юстон, 2016.- 212 с. (Рекомендовано до видання вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України (протокол № 6 від 17.06.2015).
 14. Синдром зригувань і блювання в дітей: Навчально-практичний посібник/За ред. В.В.Бережного, В.Ф. Рибальченко.- К.-Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук, 2017.
 15. Вибрані питання дитячої пульмонології (для сімейних лікарів). Клінічні рекомендації / Марушко Ю.В., Крамарьов С.О., Марушко Т.В.- Київ. - Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук. – 2017. – 148 с.
 16. Порушення випорожнення у дітей: закрепи та енкопрес. Навчальний посібник/В.Ф. Рибальченко, В.В. Бережний,В.С. Коноплицький, П.С. Русака. – К.:ПП «ІНПОЛ ЛТМ», ТОВ «Друкарня «Рута»», 2018.-548с.
 17. Кардіологія дитячого віку: Навчальний посібник/ За редакцією Ю.В.Марушко, Т.В.Марушко. – Київ. - Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук. – 2018. – 528с.

Методичні рекомендації:

 1. Ювенільний ревматоїдний артрит у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини». Київ. - 2015. – 48с. Автори: Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б., Тараненко Т.В., Марушко Є.Ю.
 2. Невідкладна допомога дітям у практиці роботи лікаря загальної практики – сімейної медицини (методичні рекомендації).  К.,2016. – 184с. Автори: Марушко Т.В., Марушко Ю.В., Шеф Г.Г.
 3. Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей (методичні рекомендації) К.,2016.–32 с. Автори: Марушко Т.В., Марушко Ю.В., Гищак Т.В.

Лекції:

 1. Марушко Т.В. Ювенільний ідіопатичний артрит//Здоров'я України.–2018.-№1 (44).-С.39-41
 2. Марушко Т. В. Синдром Рейно у дітей//Дитячий лікар.–2018.- № 1 (58).– С.1-8
 3. Марушко Т. В. Синкопальні стани у дітей//Дитячий лікар.–2017.-№5-6 (56-57).– С.11-18
 4. Марушко Т.В., Мітченко О.І., Голубовська Ю.Є. Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку (Частина І)//Здоров'я суспільства.–2018.-№1.-С.40-45
 5. Марушко Т.В., Мітченко О.І., Голубовська Ю.Є. Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку (Частина ІІ)//Здоров'я суспільства.-2018.-№2.-С.43-50
 6. Марушко Т.В. Системний червоний вовчак у дітей//Здоров'я України.-2018.-№3 (46).-С.44-47
 7. Марушко Т.В. Неонатальний червоний вовчак//Здоров'я України.-2018.-№3 (46).-С.48
 8. Бережной В. В. Бронхиальная астма у детей (лекция)//Современная педиатрия.-2018.-№5(93).-С.128-132