Google search

КУРІЛІНА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА - професор кафедри педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту у 1988 році. Після закінчення інституту навчалася в клінічній ординатурі в НДІ педіатрії, акушерства і гінекології ім. П.Буйко (нині ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О.М.Лук’янової НАМН України»). З 1990 р. працювала лікарем-ординатором відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей Інституту. У 1994 р. за конкурсом обрана на посаду наукового співробітника відділення неонатології, з 2007 по 2017 рр. – провідний науковий співробітник.

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію, а у 2006 році - докторську дисертацію на тему "Неонатальна адаптація новонароджених від матерів зі звичним невиношуванням вагітності ендокринного ґенезу (патогенез, профілактика та лікування перинатальних пошкоджень)".

Основні напрямки роботи – неонатальна медицина, нутриціологія, катамнестичне спостереження за дітьми груп високого ризику, педіатрія розвитку; педіатрична паліативна допомога;  питання безпеки пацієнта та біоетики.

Відповідальна за наукову роботу та міжнародну діяльність на кафедрі.

Має вищу кваліфікаційну категорію з неонатології, наукове звання старшого наукового співробітника. Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України, Подякою мера м. Києва. 

Автор 190 наукових праць, з них: 40 англомовних, 15 патентів на винахід/корисну модель. Співавтор національного підручника «Неонатологія». З 2010 р. - член Робочих груп при МОЗ України зі створення клінічних протоколів з неонатології та раннього дитинства.

Член правління Асоціації неонатологів України. З 2015 по 2018 рр. - експерт консультативно-експертної групи "Лікарські засоби для перинатальної медицини" у державному закладі «Державний експертний центр МОЗ України». Член редакційної колегії журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».