Google search

Доцент кафедри педіатрії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук.  

Закінчила Чернівецький медичний інститут з відзнакою у 1972 році. З 1976-1978рр. навчалась у клінічній ординатурі при кафедрі педіатрії Чернівецького медичного інституту.

З 01.09 1978 р.  по 31.08. 1991 р. працювала асистентом кафедри педіатрії №1 Чернівецького медичного інститут; у 1983 р. захистила кандидатську дисертацію.

З 01.09 1991 р. працює у КМАПО, далі – НМАПО імені П.Л.Шупика на посаді асистента кафедри педіатрії-2. У 2003 р. присвоєно вчена звання доцента, з того ж року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри педіатрії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Пріоритетній напрямок у роботі: дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, невідкладні стани у дітей.

Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії.

Відповідальна на кафедрі за навчання в інтернатурі.

Автор 190 наукових праць, співавтор 6 підручників та навчальних посібників, в тому числі   підручника «Педіатрія. Національній  підручник  за редакцією  професора В.В.Бережного», Том І,  Київ 2013; посібника для лікарів - слухачів  закладів (факультетів)  післядипломної  освіти «Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря»  за редакцією академіка НАМН України Ю.В.Вороненка, професора О.Г.Шекери, професора В.В.Бережного та ін.

Приймає активну участь в роботі наукових симпозіумів з міжнародною участю з доповідями щодо проблемних питань педіатрії, зокрема, анемій у дітей різного віку, ведення невідкладних станів.