Search

Охотнікова Олена Миколаївна– доктор медичних наук, завідувач кафедри педіатрії №1

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця, педіатричний факультет з відзнакою у 1974 р.

На кафедрі працює з 1980 року спочатку - асистентом, з 1994 року – доцентом, а з 2006 року – завідувач кафедри.

Професор – з 2008 року. 

Кандидатську дисертацію захистила в 1985 році.

У 2005 році захистила  дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук за темою «Профілактика і рання діагностика бронхіальної астми у дітей».

Має вищу лікарську категорію з педіатрії, спеціалізацію з дитячої алергології.

Автор понад 550 наукових праць.

Під її керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

На теперішній час є науковим консультантом 1 докторської дисертації та керівником 3 аспірантів з підготовки кандидатських дисертацій.

Шарікадзе Олена Вікторівна — доктор медичних наук, доцент кафедри.

Закінчила педіатричний факультет Харківського медичного університету зі спеціальності «Педіатрія» та очну аспірантуру на кафедрі госпітальної педіатрії ХМУ.

В 2005 році захистила дисертацію на здобуття звання кандидата медичних наук за спеціальністю педіатрія

З 2005 року працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики педіатрії №1 ХДМУ , у 2008 році переведена на посаду асистента кафедри педіатрії №1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика, а з 2013 року до теперішнього часу працює доцентом кафедри.

Є відповідальною за наукову роботу кафедри.

Працює над підготовкою докторської дисертації.

Основні напрямки навчально-методичної та наукової діяльності: актуальні питання педіатрії та дитячої алергології і алерголгії (молекулярної алергології).

Має більше 80 друкованих праць.

Лікар-спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії з фаху «Педіатрія», “Дитяча алергологія”.

Ошлянська Олена Анатоліївна – доктор медичних наук, доцент кафедри 

Закінчила Український державний  медичний університет імені О.О.Богомольця, педіатричний факультет з відзнакою у 1994 р. Працює провідним науковим співробітником відділу хвороб  сполучної тканини у дітей ДУ «ІПАГ НАМН України». З 2015 р. працює на кафедрі педіатрії №1 за сумісництвом.

У 2012 році захистила  дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора медичних наук за темою «патогенетичне обгрунтування принципів профілактики та ранньої діагностики системних захворювань сполучної тканини у дітей з груп ризику».

Має вищу лікарську категорію з педіатрії.

Автор понад 110 наукових праць.

Є керівником 2 пошукачів на захист кандидатської дисертації. 

УСОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА - кандидат медичних наук, доцент кафедри
Закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця, педіатричний факультет  у 1984 р. У 1985-1988 роках працювала дільничим педіатром дитячої поліклініки №1 Мінського району м. Києва. У 1988-1990 р.р. - аспірант кафедри педіатрії №1 НУОЗ України імені П.Л.Шупика. З 1990 р. – асистент кафедри педіатрії №1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика, а з 2003 р.- доцент цієї ж кафедри. Нагороджена Орденом “Знак Пошани” (1986 р.) та Почесної грамоти МОЗ України (2008р).

В 1993 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук.

Основні напрямки навчально-методичної та наукової діяльності: загальна педіатрія, дитяча алергологія, дитяча пульмонологія. З 2003 р. - завуч кафедри педіатрії №1

Автор більше 150 наукових праць, співавтор 4 методичних рекомендацій, 4 підручників та навчальних посібників.

Має вищу лікарську категорію з педіатрії, сертифікат спеціаліста з дитячої алергології.

Поночевна Олена Вікторівна — кандидат медичних наук, доцент кафедри

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця в 1989 році, заочну аспірантуру в Київському НДІ гематології та переливання крові в 2005 р.

В 2005 році захистила дисертацію на здобуття звання кандидата медичних наук за спеціальністю гематологія та трансфузіологія.

З 2007 року працювала на посаді асистента кафедри педіатрії №1 НУОЗ України імені П.Л.Шупика,  а з 2013 року до теперішнього часу працює доцентом цієї кафедри.

Основні напрямки навчально-методичної та наукової діяльності: загальна педіатрія, дитяча алергологія, дитяча пульмонологія, дитяча гематологія.

Відповідальний консультант на клінічній базі кафедри в Київській обласній дитячій лікарні №1, м. Боярка .

Постійний куратор циклів підвищення кваліфікації педіатрів та лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Автор більше 170 наукових праць, співавтор 2 методичних рекомендацій, 4 підручників та навчальних посібників.

Лікар-спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії з фаху «Педіатрія», вищої – з фаху «Дитяча гематологія», спеціаліст з фаху «Дитяча алергологія».

Ткачова Тетяна Миколаъвна - кандидат медичних наук, доцент кафедри

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця, педіатричний факультет   у 1988 р., після якого навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Неонатологія».

1989-1993 роках працювала в пологовому будинку № 3, навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Неонатологія» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-мікробіологічні особливості перебігу постнатального періоду в залежності від форми перебування матері і дитини у пологовому будинку»,

з 2002 року - асистент кафедри педіатрії №1, а з 2012р. -  доцент цієї ж кафедри.

Основні напрямки навчально-методичної та наукової діяльності: загальна педіатрія, дитяча алергологія, дитяча пульмонологія. Постійний куратор циклів інтернатури з педіатрії.

Співавтор навчально-методичного посібника «Функціональні методи дослідження органів дихання у дітей. Пневмотахометрія» (2015р.), та 65 наукових статей, співавтор 2 методичних рекомендацій.

Добре володіє методикою дослідженням функції зовнішнього дихання у дітей.

Має вищу лікарську категорію з педіатрії, сертифікат спеціаліста з дитячої алергології, спеціаліст з фаху «Дитяча пульмонологія»