Search

ДЯДИК Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри.

Закінчила Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «лікувальна справа». У 1993 році захистила кандидатську дисертацію. У 2006 р. захистила докторську дисертацію. З квітня 2016 р. по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри патологічної та топографічної анатомії.

Дядик О. О. - досвідчений педагог, лікар вищої категорії, має спеціалізацію з дитячої патологічної анатомії.

Дядик О. О. – співавтор 4 навчальних посібників (двох з грифом МОН України), методичних рекомендацій для студентів та лікарів-інтернів. Брала участь у створенні банку ліцензійних тестових завдань для екзамену «КРОК-1» українською та англійською мовами. Володіє найсучаснішими методами морфологічних досліджень, у тому числі імуногістохімічними й електронномікроскопічними.

СІЛЬЧЕНКО Валерій Петрович, заслужений лікар України, професор кафедри, доктор медичних наук.

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту у 1973 році. З 1963 до 1966 року навчався в аспірантурі Київського медичного інституту. З 1966 по 1771 рік працював асистентом кафедри патологічної анатомії Київського медичного інституту. З 1971 по 1979 рік очолював патологоанатомічну службу Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії. 1992 року до 2016 року завідував кафедрою патологічної і топографічної анатомії/

Сільченко Валерій Петрович - досвідчений педагог, лікар вищої категорії зі спеціальності «Патологічна анатомія».

Іркін Ігор Васильович, професор кафедри, доктор медичних наук.

На кафедрі відповідає за лікувальну роботу.

Іркін Ігор Васильович закінчив Читинський державний медичний інститут, лікувальний факультет. В 1973 році захистив кандидатську дисертацію. Учень професора Самотейкіна М.А. В 1994 році захистив докторську дисертацію “Структурні зміни гемомікроциркуляторного русла міокарда в процесі вікової адаптації і при захворюванні серця”, доктор медичних наук (1994), професор кафедри патологічної та топографічної анатомії (1999).

Іркін Ігор Васильович досвідчений педагог, лікар вищої категорії .

ШАТРОВА Клавдія Михайлівна, доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Закінчила лікувальний факультет Київського медичного інституту у 1969 році. На кафедрі працює з 1979 року. В 1981 році захистила кандидатську дисертацію.

Лікар вищої категорії зі спеціальностей «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія».

Член експертної проблемної комісії НМАПО  «Патологічна анатомія та судова медицина».

Член ГО «Асоціація патологоанатомів України».

ЗАРІЦЬКА Валентина Іванівна, доцент кафедри, кандидат медичних наук.

На кафедрі відповідає за наукову роботу, навчально-методичну роботу.

Закінчила Національний медичний університет ім. ак. О.О. Богомольця. Працює на кафедрі з 2007 року. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію.

Лікар вищої категорії зі спеціальностей «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія».

Секретар експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Патологічна анатомія. Судова медицина».

Секретар ГО «Асоціація патологоанатомів України».  

Іванова Марія Дмитрівна, лікар-патологоанатом, кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Закінчила Національний Медичний Університет ім. О. О. Богомольця у 2010 році (Laurea cum Lode). З 2011 по 2016 рік працювала асистентом кафедри патологічної анатомії НМУ ім. О. О. Богомольця. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію з патологічної анатомії хронічних гломерулонефритів.