Google search

ФОРМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІНТЕРНАТУРА (ПЕРВИННА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА»

Ареса проведення очної форми навчання: кафедра судової медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика. вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13. Заочна форма проводиться на базах стажування у бюро судово-медичної експертизи.

Куратори  очної форми –  доценти кафедри судової медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика, кандидати медичних наук, доценти Гуріна Оксана Олексіївна і Петрошак Олександр Юрійович. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса: [email protected]. Куратори заочної форми – призначаються у бюро судово-медичної експертизи.

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика - https://nuozu.edu.ua/s/np/k/sudovoi-medytsyny/navchalna-robota.

Мета вивчення курсу: Основною метою інтернатури зі спеціальності «судово-медична експертиза» є засвоєння теоретичної інформації та одержання практичної підготовки з питань особливостей проведення судово-медичних експертиз трупів, потерпілих, обвинувачених та інших осіб, об’єктів біологічного (та небіологічного) походження.

Опис курсу. Інтернатура поєднує навчання на кафедрах закладів вищої освіти та підготовкою на базі стажування у бюро судово-медичної експертизи згідно з графіком навчального процесу кафедри, яка відповідає за підготовку інтернів. Тривалість навчання в інтернатурі зі спеціальності «судово-медична експертиза» 3 роки (33 місяці), з них навчання на кафедрі 10 місяців (1560 навч. год.), на базі стажування 26 місяців (4056 навч. год.). Підготовка лікарів судово-медичних експертів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану та програми інтернатури. Програмою передбачено базовий, етапні та заключний види контролю. Заключний іспит складається із трьох розділів: перевірки опанування практичних навичок, комп'ютерного контролю за програмою лікар-спеціаліст і співбесіди.

Заплановані види активності. Система навчання на кафедрі передбачає лекційний курс, практичні і семінарські заняття та контроль оволодіння програмою. В процесі перебування на кафедрі згідно з навчальною програмою інтерни виконують робочий план циклів (лекції, практичні та семінарські заняття, конференції). Опановують основи визначення причини, механізму, давності  настання смерті; методів опису та визначення ступеня тяжкості ушкоджень; встановлення стану здоров’я, особливостей проведення експертиз у випадках притягнення медичних працівників до кримінальної відповідальної за професійні правопорушення; можливостей лабораторних методів досліджень та оцінки їх результатів.  В процесі навчання на базі стажування інтерни під керівництвом висококваліфікованих судово-медичних експертів беруть участь у невідкладних слідчих діях, судових засіданнях, проводять розтини трупів, обстеження потерпілих, обвинувачених та інших осіб,  оволодівають методами і методиками судово-медичних експертиз, складають висновки експерта. Крім цього, приймають участь у методичних нарадах Бюро, засіданнях осередків Асоціації судових медиків України та науково-практичних конференціях.

Після закінчення курсу слухач отримує сертифікат лікаря-спеціаліста з судово-медичної експертизи.  

Види навчальної діяльності. Лекції, практичні заняття, семінарські і самостійні заняття; під керівництвом висококваліфікованих судово-медичних експертів - участь у невідкладних слідчих діях, судових засіданнях, розтини трупів, обстеження потерпілих, обвинувачених та інших осіб,  оволодіння методами і методиками судово-медичних експертиз, складання «Висновків експерта».

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси наведені у програмі по інтернатурі (первинній спеціалізації).

СТАЖУВАННЯ ЗА ФАХОМ «СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА»

Ареса проведення: кафедра судової медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.

Куратори  –  завідувач і доценти кафедри судової медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса:  [email protected].

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика - https://nuozu.edu.ua/s/np/k/sudovoi-medytsyny/navchalna-robota

Мета вивчення курсу: підготовка лікарів - судово-медичних експертів, які працюють в бюро судово-медичної експертизи та з певних причин мали перерву в роботі за спеціальністю протягом 3 років до атестації, а також лікарів пенсійного віку для атестації на відповідність посаді лікаря - судово-медичного експерта.

Опис курсу, його структура. Тривалість циклу – 1 місяць. Програма циклу включає 15 основних розділів з судово-медичної експертизи, що дає можливість інформувати  лікаря - судово-медичного експерта  про сучасні досягнення судової медицини.       

Після закінчення курсу слухач отримує сертифікат лікаря-спеціаліста з судово-медичної експертизи.  

Види навчальної діяльності. Лекції, практичні заняття, семінарські і самостійні заняття. Для визначення рівня знань та вмінь слухача програмою передбачений іспит, який включає оцінку теоретичних знань та контроль практичних навиків лікаря - судово-медичного експерта за наданим в програмі переліком.

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси – наведені у навчальній програмі циклу.

 

ЦИКЛ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ТА ДАВНОСТІ УШКОДЖЕНЬ» (ЗАОЧНО-ОЧНИЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ)

Ареса проведення: кафедра судової медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.   

Куратор – Петрошак О.Ю. - доцент кафедри судової медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса: [email protected].

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика - https://nuozu.edu.ua/s/np/k/sudovoi-medytsyny/navchalna-robota.

Мета вивчення курсу: удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з сучасних можливостей визначення механізму і давності ушкоджень, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Опис курсу, його структура. Тривалість циклу – 2 тижні. Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд сучасних можливостей визначення механізму та давності ушкоджень, які виникають від дії тупих та гострих предметів, при падінні, внаслідок автомобільної, мотоциклетної, рейкової, вогнестрільної травм при судово-медичній експертизі потерпілих, осіб, які звинувачуються та судово-медичній експертизі трупа.  Програма охоплює обсяг як теоретичних, так і практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних лікарям-судово-медичним експертам, лікарям-судово-медичним експертам-криміналістам, лікарям-судово-медичним експертам-гістологам для належного здійснення професійної діяльності. Програма містить 10 розділів і 24 теми.

Після закінчення курсу слухач отримує свідоцтво про проходження циклу тематичного удосконалення.  

Види навчальної діяльності: лекції, практичні, семінарські заняття, підсумковий залік.

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси – наведені у навчальній програмі циклу.

 

ЦИКЛ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ» (ЗАОЧНО-ОЧНИЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ)

Ареса проведення: кафедра судової медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.   

Куратори  –  Гуріна О.О. - доцент кафедри судової медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса:  [email protected].

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика - https://nuozu.edu.ua/s/np/k/sudovoi-medytsyny/navchalna-robota.

Мета вивчення курсу: удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з судово-медичної експертизи черепно-мозкової травми, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі.

Опис курсу, його структура. Тривалість циклу – 2 тижня. Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд сучасних можливостей визначення механізму та  давності черепно-мозкових ушкоджень, які виникають внаслідок дії тупих предметів під час проведення судово-медичних експертиз трупів та потерпілих, звинувачених і інших осіб. Програма  охоплює  обсяг  як  теоретичних,  так  і  практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних лікарям-судово-медичним експертам, лікарям-судово-медичним експертам-криміналістам, лікарям-судово-медичним експертам-гістологам для належного здійснення професійної діяльності. Програма містить 6 розділів,11 тем. Навчальний план передбачає проведення освітнього процесу на циклі за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання (співвідношення аудиторно-дистанційних годин 60/40%) з використання технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу. Дистанційно проводяться лекції та семінарські заняття. Практичні заняття проводяться за очною формою на базі НУОЗ імені П.Л. Шупика, в тому числі підсумковий залік та навчання за додатковою програмою. Для виконання даної програми передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, заключний іспит.

Після закінчення курсу слухач отримує свідоцтво про проходження циклу тематичного удосконалення.

Види навчальної діяльності. лекції, практичні заняття, семінари, заключний іспит.

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси – наведені у навчальній програмі циклу.