Google search

ПЕРЕЛІК наукових праць (статей та тез) науково-педагогічних працівників кафедри судової медицини  за 2020-2021 р.

За результатами виконання ініціативно-пошукової НДР кафедри судової медицини «Комплексна судово-медична оцінка ушкоджень тіла та пошкоджень одягу, спричинених вогнепальною зброєю та електрошоковими пристроями» № держреєстрації  0120U 100259 була отримана наукова продукція:

 1. Мішалов В.Д., Варфоломеєв Є.А., Рюміна І.О. Морфологічні особливості ушкоджень шкіри, спричинених конактними електрошоковими пристроями за різних умов Morphologia. – 2020. - Том 14.  № 3. – С. 143-147;
 2. Козлов С.В., Мішалов В.Д., Сулоєв К.М., Козлова Ю.В. Патоморфологічні маркери вибухоіндукованої травми головного мозку. Morphologia, 2021.-Том 15. - № 3. - С. 96-100
 3. Mishalov, V.D., Syvokorovskaya, A.-V.S., Bachinskiy, V.T., Sarkisova, Y.Y., і інш.  Jones-matrix mapping of polycrystalline networks of layers of main types of amino acids // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering Volume 11456, 2020, Номер статьи 1145606 Optical Fibers and Their Applications 2020; Bialowieza; Poland; 27 January 2020 до 31 January 2020; Код 161137 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088010293&doi=10.1117%2f12.2569783&partnerID=40&md5=28fa846d56aa5b6110f169df75ef3e7c DOI: 10.1117/12.2569783; «Sсopus»
 4. Volodymyr D. Mishalov, Myroslav Y. Goncharuk Khomyn, Valeriy V. Voichenko, Hrvoje Brkic, Svitlana B. Kostenko, Valeriy V. Vyun, Pavlo P. Brekhlichuk Forensic dental identification in complicated fractured conditions of the skull with the use of x-ray data sets: case report from Ukrainian practice. J Forensic Odontostomatol 2021. Aug;(39): 2-45:57 ISSN:2219-6749. «Scopus»
 5. Mishalov V. D., Varfolomeiev Y. A. X-ray fluorescent spectral analysis in forensic medical assessment of injuries caused by electric shock devices. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(03): 189-199. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.03.019;
 6. Мішалов В.Д., Хохолєва Т.В., Петрошак О.Ю., Гуріна О.О., Гринчишина О.В., Михайленко О.В. «Дослідження особливостей вогнепальних ушкоджень, зброї і боєприпасів до неї з використанням спектрометру «M4 TORNADO»  Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології» 4-6 листопада 2020 р. м. Дніпро.
 7. Мішалов В.Д. , Пустовіт С.В., Петрошак О.Ю. , Хохолєва Т.В., Гуріна О.О., Москаленко В.С. Етико-правові засади протидії насильству в сім’ї в Україні. Матер. ІХ Міжнародного симпозіуму з біоетики «Здоров’я, медицина та філософія: стратегії виживання». Київ. – 15-16 квітня, 2021. – С. 46-47.
 8. Kozlov S.V., Mishalov V.D., K.М. Sulojev, Kozlova Yu.V. Тhe morphology of the elements of the myocardial contractile  apparatus question and research prospects. Збірник праць науково-практ. конф.  між народ. участю «Теорія та практика сучасної морфології» Дніпро, 20-22 жовтня 2021 р. С. 57-58

Наукові статті  і тези НПП кафедри судової медицини за 2019-2021 р.р., включені до переліку наукових фахових видань МОН України і закордонних видань    

 1. Козань Н.М., Мішалов В.Д., Іваськевич І.Б. Структура комісійних судово-медичних експертиз за лікарськими справами в Івано-Франківському обласному бюро судово-медичної експертизи у 2014-2018 р.р. // Судово-медична експертиза, 2019. - №1. – С.47-50
 2. Мішалов В.Д., Войченко В.В., Петрошак О.Ю., Дунаєв О.В., Козлов С.В. і нш. Судово-медична оцінка особливостей біологічних тканин людини стосовно визначення давності настання смерті і заподіяння механічних ушкоджень // Судово-медична експертиза. – 2019. - №1. – С. 50-52
 3. Мішалов В.Д., Дунаєв О.В., Козлов С.В., Костенко Є.Я. Перспективи дослідження біологічних рідин для визначення давності смерті // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4. - №4 (20). – С. 218-223.
 4. Voichenko V.V., Roshchin G.G., Dyadyk O.O., Irkin I.V., Petrochak O.Yu, Kostenko Е.Ya., Vyun V.V., Zubko M.D. Expenditure of using a comprehensive approach in the identification of missing persons// Biomedical and Biosocial Antropology. - 2019. - № 37. – Р. 10-14.
 5. Mikhaylenko О. Мechanism of formation of rotary compact layer chipping at the edges of the gunshot fracture of flat bones / О.В. Михайленко // Судово-медична експертиза. – 2019. - №1. – С. 68-72.
 6. Варфоломеєв Є.А. Експериментальне дослідження ушкоджень, спричинених контактними електрошоковими пристроями в залежності від відстані та тривалості дії / Є.А. Варфоломеєв // Судово-медична експертиза. - 2019. - №1. – С. 65-68.
 7. Varfolomeiev Ye. Atypical injuries caused by conducted energy weapons and possible ways for increasing the efficiency of their forensic medical assessment. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. Bratislava. 2019; 9(1): 62-65.
 8. Grynchyshyna A. Forensic medical characteristic of chemical elements detected by x-ray fluorescent spectral analysis on the surface of non-shot and shot elastic bullets to shock traumatic action patrons "AE 9" and " TEREN-3 FP". Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. Bratislava. 2019; 9(1): 57-61.
 9. Мішалов В.Д., Хохолєва Т.В., Петрошак О.Ю., Гуріна О.О., Гринчишина О.В., Михайленко О.В. Дослідження особливостей вогнепальних ушкоджень, зброї і боєприпасів до неї з використанням спектрометру «M4 TORNADO» // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології» 4-6 листопада 2020 р. м. Дніпро. – 2 с.
 10. Мішалов В.Д., Хохолєва Т.В., Петрошак О.Ю., Гуріна О.О., Москаленко В.С. Запровадження модульного підходу у післядипломному навчанні з судово-медичної експертизи черепно-мозкової травми // Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів в умовах реформування системи охорони здоров’я». – НМАПО імені П.Л. Шупика, 9 жовтня 2020. – 4 с.

Наукові статті НПП кафедри судової медицини за 2018-2021 р.р., включені до переліку наукових фахових видань Scopus і WEB of sciens

 1. Mishalov, V.D., Syvokorovskaya, A.-V.S., Bachinskiy, V.T., Sarkisova, Y.Y., Ushenko, A.G., Dubolazov, O.V., Ushenko, V.A., Motrich, A.V., Kalimoldayev, M., Wójcik, W., Smolarz, A., Amirgaliyeva, Z. Jones-matrix mapping of polycrystalline networks of layers of main types of amino acids // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering Volume 11456, 2020, Номер статьи 1145606 Optical Fibers and Their Applications 2020; Bialowieza; Poland; 27 January 2020 до 31 January 2020; Код 161137 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088010293doi=10.1117%2f12.2569783&partnerID=40&md5=28fa846d56aa5b6110f169df75ef3e7c DOI: 10.1117/12.2569783 
 2. O.V. Dubolazov, A.S. Uchenko, V.T. Bachynsky, V.D. Michalov end al. Lazer Muller matrix diagnostics of changes in the optical anisotropy of biological tissues // Informacion Technology in Mtdical Diagnostics II-Wӧjcik, Pavlov & Kalimoldayev (Eds). 2019 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-367-17769-0. - P. 195-204. http://www.jidmr.com/journal/wp-content/uploads/2018/09/7D18_583-Layout.pdf
 3. 3. V. Dubolazov, A.S. Uchenko, O.V Pavlukovich, V.D. Michalov end al. Lazer microscopy of polycristalinne human blood plasma films // Informacion Technology in Mtdical Diagnostics II-Wӧjcik, Pavlov & Kalimoldayev (Eds). 2019 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-367-17769-0. - P. 205-217. http://www.jidmr.com/journal/wp-content/uploads/2018/09/7D18_583-Layout.pdf
 4. 4. V. Mishalov, L. Klimas, V. Gunas Demographic variability indicators of somatically healthy men from different administrative and territorial regions of Ukraine // Issues Pharm. Med. Sci., 2016. - Vol. 29, No. 2, Pages 90-93 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cipms.2016.29.issue-2/cipms-2016-0018/cipms-2016-0018.pdf
 5. Kostenko S., Dzupa P.,Levandovskyi R., Bun Y., Mishalov V. Optimized approach of dental composites identification with the use of original spectrophotometric algorithm // Journal of International Dental and Medical Research ISSN 1309 - 100X. – 2018. – V.11. - №2. – Р. 403-408.