Google search

Ареса проведення очної форми навчання: кафедра судової медицини НУОЗ імені П.Л. Шупика. вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13. Заочна форма проводиться на базах стажування у бюро судово-медичної експертизи.

Куратори  очної форми –  доценти кафедри судової медицини НУОЗ імені П. Л. Шупика, кандидати медичних наук, доценти Гуріна Оксана Олексіївна і Петрошак Олександр Юрійович. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса: [email protected]. Куратори заочної форми – призначаються у бюро судово-медичної експертизи.

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ імені П. Л. Шупика - https://www.nuozu.edu.ua/s/np/k/sudovoi-medytsyny/navchalna-robota.

Мета вивчення курсу: Основною метою інтернатури зі спеціальності «судово-медична експертиза» є засвоєння теоретичної інформації та одержання практичної підготовки з питань особливостей проведення судово-медичних експертиз трупів, потерпілих, обвинувачених та інших осіб, об’єктів біологічного (та небіологічного) походження.

Опис курсу. Інтернатура поєднує навчання на кафедрах закладів вищої освіти та підготовкою на базі стажування у бюро судово-медичної експертизи згідно з графіком навчального процесу кафедри, яка відповідає за підготовку інтернів. Тривалість навчання в інтернатурі зі спеціальності «судово-медична експертиза» 3 роки (33 місяці), з них навчання на кафедрі 10 місяців (1560 навч. год.), на базі стажування 26 місяців (4056 навч. год.). Підготовка лікарів судово-медичних експертів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану та програми інтернатури. Програмою передбачено базовий, етапні та заключний види контролю. Заключний іспит складається із трьох розділів: перевірки опанування практичних навичок, комп'ютерного контролю за програмою лікар-спеціаліст і співбесіди.

Заплановані види активності. Система навчання на кафедрі передбачає лекційний курс, практичні і семінарські заняття та контроль оволодіння програмою. В процесі перебування на кафедрі згідно з навчальною програмою інтерни виконують робочий план циклів (лекції, практичні та семінарські заняття, конференції). Опановують основи визначення причини, механізму, давності  настання смерті; методів опису та визначення ступеня тяжкості ушкоджень; встановлення стану здоров’я, особливостей проведення експертиз у випадках притягнення медичних працівників до кримінальної відповідальної за професійні правопорушення; можливостей лабораторних методів досліджень та оцінки їх результатів.  В процесі навчання на базі стажування інтерни під керівництвом висококваліфікованих судово-медичних експертів беруть участь у невідкладних слідчих діях, судових засіданнях, проводять розтини трупів, обстеження потерпілих, обвинувачених та інших осіб,  оволодівають методами і методиками судово-медичних експертиз, складають висновки експерта. Крім цього, приймають участь у методичних нарадах Бюро, засіданнях осередків Асоціації судових медиків України та науково-практичних конференціях.

Після закінчення курсу слухач отримує сертифікат лікаря-спеціаліста з судово-медичної експертизи.  

Види навчальної діяльності. Лекції, практичні заняття, семінарські і самостійні заняття; під керівництвом висококваліфікованих судово-медичних експертів - участь у невідкладних слідчих діях, судових засіданнях, розтини трупів, обстеження потерпілих, обвинувачених та інших осіб,  оволодіння методами і методиками судово-медичних експертиз, складання «Висновків експерта».

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси наведені у програмі по інтернатурі (первинній спеціалізації).

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу