Google search

 

 1. Семінар з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування дітей з гематологічними захворюваннями в Україні». 28-31 жовтня 2010 року, м. Ялта. Доповідь: «Морфологічна діагностика лімфом у дітей».
 2. Науково-практичний семінар «Сучасний стан діагностики та лікування нейроендокринних пухлин». 25 листопада 2010 року, м. Київ.
 3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Неходжкінські лімфоми».  18-19 жовтня 2010 року, м. Київ.
 4. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми онкоморфології». 12-13 травня 2011 року, м. Харків.
 5. Науково-практичний семінар «Сучасні технології в діагностиці хромосомних аномалій. Можливості багатокольорової флуоресцентної мікроскопії». 20 травня 2011 року, м. Київ.
 6. Науково-практична конференція «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології». 17-18 червня 2011 року, м. Тернопіль.
 7. Інтернаціональний науково-практичний семінар  сумісно з “International Academy of Patology” «Гінекологічна патологія та патологія молочної залози». 26-28 вересня 2011 року, м. Батумі, Грузія.
 8. Конференція молодих вчених. 4-5 квітня 2012 року, м. Київ.
 9. Семінар з міжнародною участю «Високотехнологічні методи в патоморфологічні діагностиці і сучасна організація лабораторії». 24-25 квітня 2012 року, м. Москва.
 10. Науково-практична конференція «Організаційні та практичні питання судово-медичної гістології». 25 травня 2012 року, м. Дніпропетровськ.
 11. IV з’їзд судинних хірургів і ангіологів України за міжнародною участю.  12-14 вересня 2012 року, м. Ужгород. Доповідь «Оптимізація флебосклерозуючого лікування варикозної хвороби на основі морфологічних та ультразвукових даних».
 12. Конференція нейрохірургів України «Досягнення нейрохірургії останнього десятиріччя». 26-27 вересня 2012 року, м. Київ. Доповідь «Легеневі ускладнення при хірургічному лікуванні нетравматичних внутрішньо мозкових крововиливів».
 13. Майстер-клас «Сучасні технології світлової мікроскопії в лабораторній діагностиці». 26 вересня 2012 року. м. Київ.
 14. Кафедра патологічної та топографічної анатомії організувала та провела науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної патоморфології». 4-5 жовтня 2012 року, м. Київ. Доповіді: «Морфологічні зміни в стінці вени при мікропінній склеро хірургії варикозної хвороби», «Перфорація шлунково-кишкового тракту у новонароджених за даними морфологічних досліджень»,  «Клініко-морфологічні особливості патологічних фіброзних процесів»,  «Морфологічні особливості стану ендометрію у жінок репродуктивного віку з безпліддям».
 15. Всеукраїнська науково-методична конференція «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2018». 25-26 квітня 2018 р., м. Запоріжжя.
 16. Доповідь: Дядк О.О., Шунько Є.В., Голяновський О.В., Шатрова К.М., Григоровька А.В., Руденко С.О., Заріцька В.І. Досвід застосування методів дистанційного навчання кафедрою патологічної і топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика. +тези
 17. Науково-практична конференція «Треті Трускавецькі читання. Коморбідні стани в практиці лікаря-інтернаіста. Сучасні проблеми панкреатології. Дієтичні та курортні фактори лікування захворювань підшлункової залози». 15 березня 2018 р., м. Трускавець.
 18. Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Споріднені групи системних хвороб сполучної тканини: визначення статусу та менеджмент на основі міжнародних стандартів». 22-23 березня 2018р., м. Київ. Доповідь: Гнилорибов А.М., Тер-Вартанян С.Х., Свистунов І.В., Дядик О.О., Калмикова А.В. Склеродерма Бушке: причини, диференційний діагноз і лікування. Клінічний семінар «Аутоімунні ураження печінки». 17 квітня2018 року, м. Київ.
 19. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» 19-20 квітня 2018 року, м. Київ.
 20. Четверта науково-практична конференція «Міждисциплінарні проблеми ревматології». 16 травня 2018 р., м. Київ. Доповідь: Гармиш О.О., Дядик О.О. Тубулоінтерстиціальне ураження нирок при ревматичних захворюваннях: можливості діагностики та лікування.
 21. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку). 17-18 травня 2018 року, м. Тернопіль. Тези: Дядк О.О., Шатрова К.М., Григоровька А.В., Руденко С.О., Заріцька В.І. Сучасні технології у викладанні курсів спеціалізації з дитячої патологічної анатомії на кафедрі патологічної та топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика.
 22. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Рідкісні захворювання в нефрології» REENA, (до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика). 14 вересня 2018 року, м. Київ. Доповідь: Дядик О.О., Іванова М.Д. Light chain disease, proteomics and pathomorphology links in rare kidney disease.
 23. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягненя судово-медичної науки та практики» 27-28 вересня 2018 року, м. Яремче, Івано-Франківська область. Доповідь: Дядик О.О., Руденко С.О.. Заріцька В.І. Патоморфологічні особливості посліду в нормі та при внутрішньоутробному інфікуванні».
 24. 9. X Конгрес патологів України з міжнародною участю «Перспективи розвитку сучасної патології», який відбудеться 27-28 вересня 2018 року в м. Яремче на базі Івано-Франківського національного медичного університету. Доповіді:
 25. Дядик О.О. (Київ). «Інформація про роботу експертів МОЗ України за напрямами «Патологічна анатомія, дитяча патологічна анатомія». Проект наказу МОЗ України по патологоанатомічній службі».
 26. Дядик О.О. (Київ). «IgG4 - асоційовані захворювання (IgG4-related disease): сучасні уявлення, морфологічні особливості, власний досвід».
 27. Дядик О.О., Заріцька В.І. (Київ). «Морфологічні зміни при бронхо-легеневій дисплазії у новонароджених».
 28. Дядик О.О., Бекетова Ю.І. (Київ). «Сучасні патоморфологічні особливості та перспективні напрямки діагностики неалкогольного стеатогепатиту».
 29. Шатрова К.М., Жежера В.М., Виставних О.В., Мамотюк І.М. (Київ). «Особливості морфологічної діагностик пухлин у дітей».
 30. Дядик О.О., Лисак А.В. (Київ). «Аналіз проліферативної та метаболічної активності плоскоклітинної карциноми орофарінгеальної ділянки».
 31. Городецька А.І. (Київ). «Морфологічні прояви ураження нирок при ко-інфекції ВІЛ-інфекція/вірусний гепатит С».
 32. Снісаревський П.П. (Київ). «Роль морфологічних досліджень в діагностиці неспецифічного виразкового коліту».
 33. Возіанова С. В., Дядик О.О., Бойко В.В., Радкевич Я.С. (Київ). «Порівняльна характеристика патоморфозу у хворих на дисгідротичну екзему долоней та підошв при застосуванні глюкокортикостероїдної терапії».
 34. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Запальні та функціональні захворювання кишечника», присвячена 100-річчю Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 29-30 листопада 2018 року, м. Київ. Доповідь: Дядик О.О., Сніскревський П.П. Морфологічна диференційна діагностика запальних та функціональних захворювань кишечника. 

Співробітниками кафедри зроблено 6 доповідей, з них на державному рівні –2

 1. Науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ» 26-27 квітня 2017 року, м. Київ.

Доповіді: проф.. Дядик О.О. Морфологічні особливості ураження нирок при синдромі Гудпасчера.

Григоровська А.В. Роль сучасних патогістологічних методів (імуногістохімічне дослідження) в діагностиці теносиновіальної гігантоклітинної пухлини дифузного типу.

Лисак А.В.  Можливості PET/CT діагностики в визначенні рівня диференціювання плоскоклітинних карцином орофарингеальної ділянки на доопераційному етапі.

 1. НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології» (для молодих вчених) 11-12 травня 2017 р., м. Чернігів.

Доповідь: Григоровська А.В., Дядик О.О., Григоровський В.В. Гістопатологічна характеристика і порівняльний аналіз деяких морфологічних показників у випадках теносиновіальної гігантоклітинної пухлини.

3. 40-ва ювілейна науково-практична конференція молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика з міжнародною участю, присвячена “Дню науки” «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ: ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ» 18 травня 2017р., м. Київ.

Доповідь: Григоровська А. В. Теносиновіальна гігантоклітинна пухлина: сучасний погляд на морфогенез.

 1. Науково-практичний семінар «Сучасні проблеми дослідження та діагностики пухлин опорно-рухового апарату» 15 червня 2017 р. м. Київ.

Доповідь: проф. Дядик О.О., Григоровська А.В. Лекція «Теносиновіальна гігантоклітинна пухлина м’яких тканин: морфогенез, клініко-морфологічні особливості та гістологічна диференційна діагностика».