Навчальний план та програма з нормативної навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі з дисципліни «ОФТАЛЬМОЛОГІЯ»