Google search

На кафедрі проводяться:

 • Цикли спеціалізації за спеціальністю «Неврологія»
 • Цикли тематичного удосконалення:

- «Актуальні питання неврології»,

- «Ураження нервової системи при захворюваннях  внутрішніх органів

- «Ураження нервової системи при патології внутрішніх органів з елементами дистанційного навчання”,

- «Неврологічні аспекти епілептології»,

- «Сучасні підходи до діагностики та лікування судинних захворювань нервової системи»,

- «Сучасні підходи до діагностики та лікування запальних уражень нервової системи»

- «Сучасні підходи до діагностики та лікування неврологічної патології»

- «Базові та дискусійні аспекти сучасних підходів до діагностики та лікування неврологічної патології (для викладачів ВНЗ)»

 • Підготовка інтернів за спеціальністю «Неврологія»
 • Підготовка клінічних ординаторів
 • Підготовка аспірантів.

З 2001 року кафедра є опорною з післядипломної освіти за спеціальністю «Неврологія» та координує діяльність по удосконаленню післядипломного навчання з неврології. За цей .час проводився лонгітудінальний моніторинг показників кадрового складу викладачів з неврології вищих навчальних медичних закладів України, було розроблено та оновлено 12 навчальних програм і  планів,  зокрема осучаснено навчальні програми, плани та тестові комп’ютерні завдання для інтернатури та спеціалізації з неврології, актуалізовані програми тематичного удосконалення. Було створено робочу програму та план нормативної навчальної дисципліни «Нервові хвороби» підготовки здобувачів  вищої освіти ступеня доктора філософії.

Викладачі кафедри приймали участь в створенні і оновленні  навчальних програм:

 • інтернатури з неврології;
 • спеціалізації з неврології;
 • навчальної дисципліни «Нервові хвороби» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії;
 • вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю «Нервові хвороби»;
 • клінічної ординатури з неврології;
 • передатестаційного циклу з неврології;
 • тестових питань для комп’ютерної програми іспиту зі спеціальності «Неврологія»;
 • циклів тематичного удосконалення.

За додатковою інформацією щодо планування та отримання путівок звертатись на кафедру 
за  e-mail: [email protected]