Search

Доктор медичних наук, професор завідувач кафедри.

Професор Ткаченко О.В. автор більше ніж 200 наукових праць, зокрема 12 монографій та навчальних посібників, має патенти на 2 винаходи.

Очолює авторський колектив створення і оновлення програм навчання інтернів та слухачів передатестаційного циклу, які затверджені МОЗ України. Плідно займається науковою діяльністю. Вивчає питання патоморфозу та адаптаційно-компенсаторних можливостей організму при неврологічній патології, зокрема при цереброваскулярній патології, ураженнях периферичного відділу нервової системи, черепно-мозкових травмах, інфекційно-запальних захворюваннях нервової системи. та соматоневрологічних захворюваннях.

Входить у редакційну колегію «Український неврологічний журнал» та в редакційну раду «Національний журнал неврологии»(Азербайджан).

Кандидат медичних наук, доцент. 

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Исходы и реабилитация реконвалесцентов после вирусных менингоэнцэфалитов». До роботи на кафедрі більш ніж 10 років працювала науковим співробітником відділу нейроінфекцій КНДІ інфекційних захворювань.

Автор 115 наукових праць, в тому числі навчального посібника та довідника, 16 раціоналізаторських пропозицій. Є співавтором тестових питань до комп’ютерного програми іспиту з неврології для лікарів-неврологів України.

Кандидат медичних наук, доцент. 

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Резистентні епілепсії та епілептичні синдроми у дітей». Виконує обов'язки завуча кафедри. Член комісії з лікувальної роботи терапевтичного факультету НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Має вищу кваліфікаційну лікарську категорію за спеціальністю «Дитяча неврологія», та «Неврологія».

Автор 42 наукових праць та 3 винаходів.

Кандидат медичних наук, доцент.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінічні та параклінічні характеристики попереково-крижових монорадикулярних синдромів у хворих на цукровий діабет». Є секретарем експертної проблемної комісії за спеціальністю «Неврологія» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Має вищу кваліфікаційну лікарську категорію з неврології.

Автор 22 наукових праць і в тому числі монографії.

Кандидат медичних наук, асистент.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу».

Автор більш ніж 52 наукових праць, в тому числі навчального посібника та 2 інформаційних листів. Асистент Башкірова Л. М. має вищу лікарську категорію з неврології.