Search

Викладачі кафедри здійснюють значну лікувально-консультативну роботу. Завідуюча кафедрою та доценти кафедри проводять обходи і клінічні розбори хворих у базовому неврологічному відділенні, а також консультації пацієнтів базового відділення та за направленнями лікувальних закладів м. Києва та областей України. Завідуюча кафедрою і доценти є позаштатними консультантами в медичних структурах Державного управління справами, МВС, Міністерства оборони та прикордонних військ та консультантами Української станції виїзної екстреної консультативної медичної допомоги.

На кафедрі проводиться сучасна професійна діагностична інтерпретація новітніх методів обстеження, зокрема:

- нейровізуалізаційних методів: КТ, МРТ у стандартних та додаткових режимах, МР ангіографії в артеріальному та венозному режимах;
- електрофізіологічних методів: ЕЕГ з долідженням викликаних потенціалів, ЕНМГ (в тому числі голчастої), реографії (реоенцефалографії, реоренографії, реокардіографії, реовазографії, реогепатографії);
- ехоенцефалографії;
- добового моніторування артеріального тиску;
- нейропсихологічні тести для оцінки когнітивних порушень, визначення рівнів депресії, тривожності, оцінки самопочуття, активності, настрою тощо.

Клінічна база кафедри: КНП «Київська міська клінічна лікарня №12». Номер телефону 528-37-21