Google search

Виховна робота кафедри неврології №1 є складовою частиною навчального процесу лікарів-інтернів, слухачів. Відповідальними за виховну роботу на кафедрі за звітний період були: завуч (професор Слободін Т. М.) та куратори циклів. За період навчання проводяться конференції та засідання співробітників кафедри сумісно з лікарями-інтернами, сухачами (вступна, проміжна та заключна). Особлива увага приділяється успішності навчання лікарів-інтернів. Для цього проводяться обговорення програми навчання на циклі, підготовка до іспиту КРОК-3, підготовка до комп’ютерного іспиту за спеціальністю «Неврологія». Для оптимізації процесу навчання складений графік тренування лікарів-інтернів на комп’ютерній базі кафедри. Робиться акцент на необхідності відпрацювання пропущених занять. Співробітниками кафедри організована самостійна робота інтернів на кафедрі та в гуртожитку шляхом забезпечення додатковими методичними матеріалами кафедри та літературою за фахом «Неврологія» з резервів бібліотеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Постійно проводяться бесіди, в яких приділяється увага етиці поведінки та деонтології спілкування лікаря та пацієнта, лікаря у відділенні, обговорюються питання дотримування колегіальності та лікарської  таємниці. Особлива увага приділяється поведінці лікарів у гуртожитку. Одним з методів дисципліни серед слухачів є відвідування їх у гуртожитку співробітниками кафедри. Графік відвідування гуртожитків (вул. Драйзера 7, вул. Довнар-Запольського 16, вул. Багговутівська 27, вул. Салютна 1а) складений та затверджений на засіданні кафедри. З метою пропаганди здорового способу життя та антипропаганди тютюнопаління, надмірного вживання алкоголю, наркоманії проводились колективні та індивідуальні співбесіди.

На кафедрі продовжується традиція ознайомлення слухачів та інтернів з життєвим шляхом видатного анатома, гістолога професора В. С. Беца, який працював на кафедрі анатомії Університету Св. Володимира. За участю співробітників кафедри неврології №1 здійснюються екскурсії в Музей Т.Г. Шевченка, в Музей історії медицини.