Google search

Завідувач кафедри

Головченко Юрій Іванович - завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Наукова тематика різнобічна та стосується перш за все нейродегенеративних, генетичних, судинних, інфекційно-алергічних захворювань головного мозку, перебігу гострих і хронічних порушень мозкового кровообігу, уражень периферичної нервової системи, наслідків черепно-мозкових травм.

Професор Ю. І. Головченко має близько 400 опублікованих робіт у наукових фахових виданнях України та міжнародних виданнях, серед них монографії, посібники, методичні рекомендації, статті, більше 60 впроваджень та патентів.

Професор Головченко Ю. І. входить до складу редакційних рад ≥10 фахових видань, у т.ч. «Український медичний часопис», «Український вісник психоневрології», «Ліки України», «Сімейна медицина», «Український неврологічний журнал», «Інноваційні технології в медицині», Збірник наукових праць співробітників НУОЗ України імені П. Л. Шупика, «Мистецтво лікування», «Судинні захворювання головного мозку».

 

Слободін Тетяна Миколаївна - доктор медичних наук, професор.

Є членом міжнародних товариств: Movement Disorders Society (Товариства Рухових розладів) та The Society for Neuroscience (Товариства Нейронауки). Є офіційним консультантом інфекційного та неврологічного відділень КНП «Київська міська клінічна лікарня №9». Відповідає за наукову роботу на кафедрі, є членом Cпеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю «Нервові хвороби».

Проводить консультативну роботу з питань широкого спектру захворювань нервової системи, зокрема, є спеціалістом в розділі екстрапірамідних захворювань (хвороби Паркінсона, паркінсонічних синдромів, гіперкінетичних та інших рухових розладів) та інших нейродегенеративних захворювань нервової системи. В розділі тривожно-депресивних розладів, займається проблемою болю, зокрема, головного болю.

Насонова Тетяна Іванівна - доктор медичних наук, професор кафедри.

Відповідальна за лікувальну роботу кафедри, профорг кафедри.

Куратор циклу «Тематичне удосконалення».

Виконує на кафедрі розділ науково-дослідної роботи, пов’язаний з діагностикою та лікуванням хворих з метаболічним синдромом, хворобою Альцгеймера та деменцією іншого походження, а також запальними захворюваннями нервової системи. 

Колосова Тетяна Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Куратор циклу «Інтернатура з неврології І рік навчання».

Виконує на кафедрі розділ науково-дослідної роботи, пов’язаний з діагностикою та лікуванням хворих з враження периферійної нервової системи. Консультант клініки «Добробут», гастроентерологічного та базового неврологічного відділення КНП «Київська міська клінічна лікарня №9».

 

Самосюк Наталя Іванівна - кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Куратор циклу «Стажування з неврології».

Виконує великий обсяг лікувально-консультативної роботи, має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю „Неврологія”, консультант клініки «Оберіг», гінекологічного та базового неврологічного відділення КНП «Київська міська клінічна лікарня №9».

Спеціалізується на питаннях нейрореабілітації, епілептології, цефалгій різного ґенезу. Пройшла науково-практичні школи та стажування: Journées de Neurologie de Langue Française (Jnlf), Франція, Париж,  у неврологічних відділеннях університетських клінік Франції протягом 2006-2007 рр. (Страсбург, Париж, Понтуаз), в 2010 р. – в Бельгії (Л’єж).

Луценко Ганна Валентинівна - кандидат медичних наук, асистент кафедри.

Консультант І гематологічного відділення КНП «Київська міська клінічна лікарня №9» та відділення захворювань системи крові НДІ гематології та трансфузіології НАМН України.

Діючий член Міжнародної асоціації хвороби Паркінсона та рухових розладів – International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS).

Секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01.

Член трудового колективу вченої ради терапевтичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Виконує на кафедрі розділ науково-дослідної роботи, пов’язаний із такими розділами неврології як судинна патологія головного мозку, нейродегенеративні захворювання, зокрема хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та синдроми паркінсонізм-плюс, ураження нервової системи при соматичній патології.