Google search

  • клініка сучасної неврології «Аксімед»(http://aksimed.ua); 
  • державна установа "Інститут геронтології імені Д. Ф.Чеботарьова НАМН України"  (http://www.geront.kiev.ua);
  • Українська медична асоціація (http://yma.org.ua/ та http://neurosummit.info).