Доктор медичних наук, професор кафедри

Закінчив Київський медичний інститут за фахом "Лікувальна справа" у 1985 році. Інтернатура з анестензіології та реанімації. З 1989 р. працював на посаді лікаря-реаніматолога у відділенні реанімації та інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей НДІ ПАГ (тепер Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»), з 1991 р. працював на посаді наукового співробітника відділення неонатології.

У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему "Геморагічний синдром у новонароджених, матері яких хворі на цукровий діабет: патогенетичне обґрунтування і розробка системи лікувально-профілактичних заходів".

Член редакційної ради журналів «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» та «European Journal of Biomedical and Life Sciences». Учасник міжнародних багатоцентрових клінічних досліджень. Куратор перинатальних центрів. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Неонатологія».

З 2012 по 2016 рр. працював доцентом кафедри клінічної фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Загальний науково-педагогічний стаж – 27 років.

Опубліковано 149 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, 7 монографій, розділи в навчальних посібниках, автор 11 винаходів. Є співавтором методичних рекомендацій по перинатальним аспектам екстрагінатальної патології. Приймає участь у роботі науково-практичних семінарів, конференцій, як на національному, так і міжнародному рівнях.

Основні напрямки науково-педагогічної діяльності – інтенсивна терапія новонароджених, геморагічні розлади у новонароджених, сучасні напрямки організації медичної допомоги дітям від матерів з екстрагенітальною патологією, ВІЛ-інфікованих, ускладнення перинатального періоду.

Нагороджений Подякою Голови Київської міської ради (2004), Почесною грамотою Асоціації неонатологів України (2006, 2008), перше місце в міжнародному рейтинговому конкурсі засобів інформації «Золоте перо» з питань медицини в галузі неонатології (2009 р.).