Завідувач кафедри

ШУНЬКО Єлизавета Євгеніївна - доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Головний позаштатний спеціаліст з неонатології МОЗ України з 2004 по 2016 рік. Член Спеціалізованої Вченої Ради Д.26.003.04 по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю «Педіатрія» НМУ імені О.О.Богомольця та Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.613.10 НУОЗ України імені П.Л.Шупика.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія» у 1982 році. Вища категорія з неонатології. Працює на кафедрі з 1984 року, очолює кафедру з 1996 року. Тема докторської дисертації: «Прогнозування, клініко-імунологічні та мікробіологічні критерії діагностики, вдосконалення комплексного лікування та профілактики інфекцій у новонароджених».

Підготовлено:
20 кандидатів медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – «Педіатрія» та 4 доктори медичних наук. Кількість наукових праць: понад 300, в тому числі 7 підручників, 15 посібників, 7 патентів на корисну модель.

Основні напрямки науково-педагогічної діяльності – організація медичної допомоги новонародженим, сучасні перинатальні технології, інтенсивна терапія новонароджених, покращення прогнозу розвитку передчасно народжених дітей, безперервний професійний розвиток лікарів з питань особливостей неонатального періоду, виходжування передчасно народжених дітей, невідкладних станів та захворювань новонароджених.

У 2020 році пройшла міжнародне стажування на базі Медичного університету Любліну «New and innovative teaching methods in medicine».