Google search

[email protected] [email protected]

Викладацька діяльність. доцент кафедри вірусології НУОЗУ імені П. Л. Шупика з  2017 р.

Освіта. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка  (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) у 1978 р. за спеціальністю «Біологія»

Кваліфікація. Біолог-генетик, викладач біології і хімії (1978), кандидат біологічних наук  (1991), спеціаліст за фахом «Вірусологія» (1999)

Професійна діяльність. старший лаборант ЦНДЛ Київського інституту удосконалення лікарів (КІУЛ)   МОЗ СРСР (нині НУОЗУ імені П.Л.Шупика МОЗ України) (1978–1981).

Наукова діяльність. Молодший науковий співробітник ЦНДЛ КІУЛ (1981 –1991); старший  науковий співробітник ЦНДЛ КІУЛ (1991–1993); старший науковий співробітник відділення експериментальної фармакології і клінічної хіміотерапії Українського НДІ онкології і радіології МОЗ України (1993-1995); старший науковий співробітник ЦНДЛ НМАПО (1995 -2017); доцент кафедри вірусології НУОЗУ (з травня 2017)

Захист дисертаційної роботи:

  • «Метилювання ДНК клітин деяких похідних мезенхіми при розвитку еритромієлозу Швеця і при реакції організму на різні антигени». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14-00-14 – онкологія, Київ, 1991 р. Наукові керівники: д.м.н., професор С.О.Шалімов та д.м.н., професор Кейсевич Л.В.

Автор та співавтор  195 друкованих праць та 29 свідоцтв і патентів на винаходи

Сфера наукових інтересів: клітинні технології у біології і медицині, технології конструювання противірусних  вакцин, дослідження противірусної дії лікарських засобів та дезінфектантів.