Google search

Кандидат біологічних наук, доктор фармацевтичних наук, старший дослідник

 Професор кафедри організації і економіки фармації з 2021 року 

Закінчив з відзнакою Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю «біотехнологія» у 2008 році. У 2011 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю «економічна кібернетика» та отримав кваліфікацію магістра з економіки.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика захистив у 2012 р. У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Сфера наукових інтересів – питання фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій, математичне моделювання та прогнозування епідемічного процесу вірусних інфекцій, розробка систем підтримки прийняття рішень в діагностиці, вакцинопрофілактиці та фармакотерапії вірусних інфекцій.

Член редакційної колегії журналу «Фармацевтичний журнал».