Google search

На кафедрі виконана і захищена у 2021 році дисертаційна робота на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук на тему: «МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ФОРМУВАННЯ БІОЦЕНОЗУ У ДІТЕЙ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ», спеціальність 03.00.07– мікробіологія

УДК 576.8.073.3:616.12-007-053.