Google search

Науково-педагогічні працівники кафедри систематично публікують наукові праці у зарубіжних фахових виданнях та здійснюють постійний пошук можливостей налагодження наукової співпраці з міжнародними організаціями, зарубіжними закладами вищої освіти та науковими установами. Науково-педагогічний склад кафедри, поєднуючи професійну, наукову та громадську діяльність, постійно зустрічається з вченими та фахівцями-вірусологами інших країн, бере участь в обговоренні актуальних питань  етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних захворювань. За участі кафедри вірусології Академією підписані Меморандуми про співпрацю з Американським Товариством мікробіологів та Медичним центром Еразмус Роттердамського Університету