Google search

ЛІТУС Ірина Олександрівна, кандидат медичних наук, лікар-дерматовенеролог.

Вчена в галузі дерматології (учениця проф. Свистунова І. В.). 

В 2011 р. закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».
За спеціальністю «Дерматовенерологія» завершила інтернатуру (в 2012 р.), клінічну ординатуру (в 2015), аспірантуру (в 2020 р.).

В 2020 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Оптимізація тактики ведення пацієнтів з множинними рецидивуючими фіброепітеліальними поліпами шкіри» (спеціальність: 14.01.20 – Шкірні та венеричні хвороби).

Наукові дослідження присвячені питанням  дерматовенерології, онкодерматології, естетичної медицини. Сертифікований тренер міжнародного класу EMET Medicine.

У 2019 р. отримала сертифікат з англійської мови (рівень В2).

Член Української академії дерматовенерології.

З квітня 2023 р. – на посаді асистента кафедри (за сумісництвом).

Наукометричні профілі:

e-mail: irinalitus @ gmail.com