Навчально-методична література, видана кафедрою за 2013 – 2021 роки:

 1. Козинець Г.П. Холодова травма / Г.П. Козинець: Навчальний посібник – К.: Логос, 2013. – 156 с.
 2. Галич С.П., Пинчук В.Д., Белянский Л.С. Реконструктивная и эстетическая хирургия передней брюшной стенки: Руководство для врачей. – К.: Издательство «КНИГА-ПЛЮС», 2013. – 248 с.
 3. Вказівки з воєнно-польової хірургії / за ред. Я.Л. Заруцького, А.А. Шудрака. – К. : СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 396 с.
 4. Галич С.П., Пинчук В.Д., Фурманов А.Ю. Реконструктивная и эстетическая хирургия верхней конечности: Руководство для врачей. – К.: ТОВ «ВПК «Експрес-поліграф», 2015. – 272 с.
 5. Дитяча хірургія. Навчально-практичний посібник з теоретичної підготовки та набуття практичних навичок з маніпуляцій і оперативних втручань для лікарів-інтернів за фахом «Дитяча хірургія» // За редакцією проф. О.К. Толстанова. – Частина 2. – Житомир: «Полісся», 2016. – 370 с.
 6. Воєнно-польова хірургія : підручник / Я.Л. Заруцький, В.М. Запорожан, В.Я. Білий, В.М. Денисенко [та ін.] ; за ред. Я.Л. Заруцького, В.М. Запорожана. – Одеса : ОНМедУ, 2016. – 416 с. : іл.
 7. Галич С.П., Пинчук В.Д., Дабижа А.Ю., Гиндич О.А. Реконструктивная хирургия головы и шеи: Руководство для врачей. – Киев : КИТ, 2017. – 280 с.
 8. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога : підручник / І.С. Зозуля, В.І. Боброва, Г.Г. Рощін та ін. ; за ред. І.С. Зозулі. – 3-є вид., переробл. і допов. – К. : ВСВ «Медицина», 2017. – 960 с.
 9. Воєнно-польова хірургія / за ред. Я. Л. Заруцького, В. Я. Білого. – К. : Фенікс, 2018. – 552 с.
 10. Сучасна тактика хірургічного лікування хворих з опіками: монографія / В. І. Нагайчук, Г. П. Козинець, Р. М. Чорнопишук. – Вінниця: Консоль, 2019 – 333 с.
 11. Козинець Г.П., Жернов О.А., Циганков В.П., Коваленко О.М. Місцеве медикаментозне лікування опіків // Методичні рекомендації – Київ, 2019. – 38 с.