Search

Головною метою навчально-методичної діяльності кафедри є оптимізація та інтенсифікація навчального процесу, дослідження сучасних концепцій навчання іноземних мов.

Викладачі кафедри працюють над питанням удосконалення методики викладання іноземних мов, займаються відбором та розширенням словникового запасу з урахуванням різних медичних спеціальностей, ведуть пошук та відбір медичної термінології та граматичних структур з оригінальної наукової літератури. Використовують сучасні методики, прийоми, засоби презентації, подачі матеріалу, активізації лексико-граматичного матеріалу, що дає змогу скоротити термін формування умінь та навичок володіння іноземною мовою.

Навчально-методичний комплекс:
навчальна програма
навчальний план
методичні вказівки (№1, №2, №3, №4, №5)
методичні розробки (№1, №2, №3, №4, №5)
еталони практичних навичок

Матеріали для самостійної роботи слухачів:
перелік тем для самостійної роботи
перелік питань для проміжного контролю
зразок контрольної роботи

Перелік питань для заліку