Search

Наукова робота кафедри спрямована на оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, дослідження сучасних концепцій навчання іноземних мов, пошук і відбір медичної термінології та граматичних структур з оригінальної наукової літератури, на вивчення питань удосконалення методики викладання іноземних мов та системи вимірювання якості навчання іноземних мов.

За період з 2012 по 2021 рік кафедрою було опубліковано понад 150 наукових праць у наукометричних вітчизняних та міжнародних виданнях, серед яких 2 навчально-методичних посібники.

Співробітники кафедри працюють над виконанням докторської дисертації та дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.