Search

В рамках міжнародної діяльності співробітники кафедри іноземних мов ведуть мовну (українська, російська, англійська) підготовку іноземних громадян з різних країн світу (Іран, Лівія, Китай, Пакистан, Грузія, Сирія та ін.), які приїжджають на навчання на медичні кафедри академії. Так з 2020 року впроваджено цикл «Практичний курс української мови для іноземців» тривалістю 156 годин з метою формування необхідних мовленнєвих навичок та вмінь спілкуватися на професійному та побутовому рівні.

Вже кілька років за ініціативи проректора з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професора ГУЛЬЧІЙ О. П. та підтримки ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика академіка НАМН України, професора Вороненка Ю. В. кафедра проводить цикл з поглибленого вивчення англійської мови «Lecturers’ Advanced Training» (загальна кількість годин – 640), викладачам нашої академії на рівні Advanced з можливістю отримання внутрішнього сертифікату. Цей документ дає можливість нашим викладачам навчати англійською мовою іноземних студентів ключових медичних спеціальностей. Для забезпечення навчального процесу було задіяно висококваліфікованих викладачів кафедри, зокрема безпосереднє залучення до навчального процесу Савчук Л. О., яка має блискуче знання саме мовних реалій та десятирічний досвід навчання мовленнєвих навичок із найсучаснішої англійської мови, а також Саєнко Л. О., яка багато років пропрацювала викладачем кафедри іноземних мов НМУ імені О. О. Богомольця, викладачем Київських державних курсів іноземних мов (Interlingua), та має великий досвід викладання медичної англійської мови.

З 2018 року на кафедрі проводиться цикл ТУ Pearson Test of English General» (PTE General), метою якого є підготовка до складання PTE General (Pearson Test of English General) – мiжнародного іспиту із загальної англiйської, призначеного для оцiнки рiвня володiння англійською мовою. PTE General складається з двох частин: письмової (аудiювання, письмо i читання) та усної. Екзаменацiйнi роботи учасникiв тестування перевiряють квалiфiкованi екзаменатори у Великій Британії. Усний тест проводять сертифiкованi екзаменатори у мiсцевих центрах тестування, i його результати також надсилають у Велику Британію для перевiрки. Міжнародний мовний сертифікат PTE General є безстроковим і відкриває шлях до навчання в авторитетних закладах Європи та престижної роботи в Україні та закордоном, а також вільного спілкування з іноземцями.

Вже декілька років на кафедрі працює англомовний клуб «CПІЛКУЙСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ!» (English Speaking Club), де всі охочі науково-педагогічні працівники та співробітники університету вдосконалюють навички з усного мовлення. Суттєвою відмінністю є залучення кафедрою іноземних мов медичних та фармацевтичних науково-педагогічних працівників, які володіють англійською на високому рівні, до проведення засідань клубу, оскільки їх здобутки з оволодіння іноземною мовою є яскравим прикладом для учасників клубу повірити в себе. За ініціативи викладачів кафедри до роботи в клубі запрошені носії англійської мови з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Засідання клубу, які проводяться на регулярній основі, демонструють щиру зацікавленість слухачів в розвитку мовленнєвих вмінь та навичок з актуальної тематики.

Також кафедра бере участь у роботі постійно діючої комісії вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика з міжнародних зв’язків.