Google search


Асистент кафедри функціональної діагностики, кандидат медичних наук.

Іванюк Н.Б. після закінчення Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». У 2013 році - спеціалізація з кардіології. У 2013-2016 рр. працювала лікарем-кардіологом консультативно-діагностичного поліклінічного відділення №1 для дорослих ДУ «Інститут серця МОЗ України». У 2016 р. пройшла спеціалізацію з функціональної діагностики. У 2016-2018 рр. – науковий співробітник відділу діагностики патології серця та магістральних судин ДУ «Інститут серця МОЗ України». У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію «Предиктори покращення систолічної   функції лівого шлуночка та якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю після реваскуляризації міокарда». З червня 2018 р. - асистент кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Автор та співавтор  15 друкованих праць. Лікар-кардіолог ІІ кваліфікаційної категорії, лікар-спеціаліст з функціональної діагностики.