Google search

Навчальний план та програма з нормативних навчальних дисциплін підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика» 

Навчальний план та програма з вибіркової навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі «Логіка та методологія наукового дослідження»

Навчальний план та програма з вибіркової навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі «Сучасні моральні теорії і принципи та їх використання в медичній практиці»

Навчальний план та освітня програма з вибіркової навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (phd) в аспірантурі "Технології наукової творчості. Написання автореферату та рукопису дисертації"

Навчальний план та освітня програма з вибіркової навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (phd) в аспірантурі «Методологічні та етико-правові засади біомедичних досліджень»