Google search

Головною метою навчально-методичної діяльності кафедри є оптимізація та інтенсифікація навчального процесу, дослідження сучасних концепцій навчання іноземних мов.

Викладачі кафедри працюють над питанням удосконалення методики викладання іноземних мов, займаються відбором та розширенням словникового запасу з урахуванням різних медичних спеціальностей, ведуть пошук та відбір медичної термінології та граматичних структур з оригінальної наукової літератури. Використовують сучасні методики, прийоми, засоби презентації, подачі матеріалу, активізації лексико-граматичного матеріалу, що дає змогу скоротити термін формування умінь та навичок володіння іноземною мовою.

Науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов проводять цикли тематичного удосконалення для професорсько-викладацького складу університету та здійснюють підготовку магістрів і докторів філософії (PhD) в аспірантурі. Викладачі кафедри також приймають вступні іспити до аспірантури та магістратури з англійської, французької, німецької мов.

З 2017 року за сприяння проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва професора Гульчій О. П. кафедрою впроваджено цикл тематичного удосконалення «Lecturers’ Advanced Training. Курс поглибленого вивчення англійської мови». По закінченню циклу слухачі отримають посвідчення встановленого зразка, яке дає право викладати англійською мовою іноземним слухачам в НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

З 2018 року на кафедрі проводиться цикл ТУ «Pearson Test of English General» (PTE General), метою якого є підготовка до складання PTE General (Pearson Test of English General) – мiжнародного іспиту із загальної англiйської, призначеного для оцiнки рiвня володiння англійською мовою. PTE General складається з двох частин: письмової (аудiювання, письмо i читання) та усної. Екзаменацiйнi роботи учасникiв тестування перевiряють квалiфiкованi екзаменатори у Великій Британії. Усний тест проводять сертифiкованi екзаменатори у мiсцевих центрах тестування, i його результати також надсилають у Велику Британію для перевiрки. Міжнародний мовний сертифікат PTE General є безстроковим і відкриває шлях до навчання в авторитетних закладах Європи та престижної роботи в Україні та закордоном, а також вільного спілкування з іноземцями.

З 2018 року на кафедрі проводиться цикл «Ділова англійська мова для професорсько-викладацького складу» тривалістю 90 годин.

З 2022 року впроваджено цикл тематичного удосконалення з військово-патріотичної тематики «Tactical Medicine Essentials. Basic Military English (Організація тактики медичної служби)» тривалістю 90 годин.