Google search

ДАНИЛОВ Олександр Андрійович – професор кафедри, доктор медичних наук.

Перелік професійних пріоритетів та інтересів: лікування дітей з порушенням рухового апарату в зв'язку з ураженнями центральної та периферичної нервової систем.

Біографічні відомості.

1963-1969 рр. навчався у Алтайському медичному інституті за спеціальністю «Лікувальна справа». Після служби в армії з 1972 по 1976 рр. працював хірургом  Фастівський  залізничної   лікарні. В 1976-1978 рр. проходив навчання у клінічній ординатурі на кафедрі травматології, ортопедії та військово-польової хірургії Київського медичного інституту ім.  О.О. Богомольця. В 1978-1985 рр. працював лікарем-ординатором відділення ортопедії та травматології лікарні «Охматдит». В 1984 році під керівництвом  професора О.В. Дольницького захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою «Лікування пошкоджень ліктьового нерву у дітей та пошкоджень сухожилків згиначів кисті» за спеціальністю «Ортопедія та травматологія».

З 1985 року почав трудовий шлях у Київському інституті удосконалення лікарів імені П.Л. Шупика на посаді асистента кафедри дитячої хірургії. В 1992 році захистив докторську дисертацію за темою «Лікування травми кисті та її наслідків у дітей» за спеціальністю «Ортопедія та травматологія», науковий консультант д.мед.н., професор Д. Ю. Кривченя. Під час работи над дисертаціями застосував мікрохірургічну техніку при лікуванні  пошкодження  судин та нервів кисті.  В 1995 р. — присвоєно звання доцента; 1996 р. — звання професора.

З 1992 року очолив кафедру дитячої   хірургії  Київського інституту удосконалення лікарів та був її керівником до 2021 року.

О.В. Данилов є автором та співавтором більше  30 авторських свідоцтв   та патентів  на винахід. Результати досліджень викладені у 583 наукових працях та 12 підручниках, посібниках і монографіях. Під керівництвом  професора Данилова О.А. захищено 10 кандидатських  і 2 докторських дисертації.

За час роботи  на посаді завідувача кафедри професором О.А. Даниловим та колективом кафедри, зокрема професором В.Ф. Рибальченко, був створений у 2003 році науково-практичний журнал «Хірургія дитячого віку», який впродовж тривалого часу відповідав вимогам ВАК та ДАК України, а на сьогодні він входить до переліку Scopus. О.А. Данилов та співробітники кафедри стояли у витоків створення благодійного фонду допомоги дітям з травмами та хірургічними хворобами  «ХІТОД».