Google search

 

 1. Тести з дитячої хірургії. // навчальний посібник./ Данилов О.А. Юрченко М.І., Горбатюк О.М., Рибальченко В.Ф.  Київ 2001. -117с.
 2. Хімічні опіки стравоходу у дітей. // навчальний посібник / Макаров А.В., Сокур П.П. Данилов О.А., Рибальченко В.Ф. Київ «Вища школа» 2002. -107с.
 3. Хвороби стравоходу у дiтей. /навчальний посібник/ Макаров А.В., Сокур П.П., Данилов О.А., Рибальченко В.Ф. Харкiв -2003.: 258с.: іл.
 4. Обстеження органiв дихання у дiтей. /навчальний посібник/ Макаров А.В., Сокур П.П. Данилов О.А., Рибальченко В.Ф.  Київ.: Вид. Кодола. -2005.: 146с.: іл.
 5. Деформацiї грудної клiтки у дiтей. /навчальний посібник/ Данилов О.А., Макаров А.В., Сокур П.П., Рибальченко В.Ф.  Київ.: Вид. Кодола.  -2005.: -146с. іл.
 6. Лапароскопiчна хiрургiя в педiатрiї. /навчальний посібник/ Данилов О.А., Русак П.С., Кукуруза Ю.П., Рибальченко В.Ф.  Київ-Житомир. Видавництво «Полісся» -2006. 126с. іл.
 7. Сучасна лiкувально - дiагностична тактика при варiкоцелє у дiтей. / навчальний посібник. / За редакцією Горбатюк О.М., Горбатюк Д.Л., Рибальченко В.Ф. Київ 2005. 101с.: іл.
 8. Септичні форми гострого гематогенного остеомієліту у дітей. За редакцією; Солейко Д.С., Горбатюк О.М. та співавт. 2008. Видавництво «Теза», Вінниця. 2008. 263с.
 9. Хвороба Гiршпрунга. Дiти та дорослi. / навчальний посібник / Юрченко М.І., Данилов О.А., Рибальченко В.Ф.  Русак П.С., Толстанов О.К. Київ-Житомир. Видавництво «Полісся» -2010. -216с. іл.
 10. Історія хірургії дитячого віку України. /навчальний посібник/ За редакцією Толстанова О.К., Вороненка Ю.В., Рибальченка В.Ф. та ін. Видавництво. ТДМУ. «Укрмедкнига» – 2012. -432с.: іл.
 11. Педіатрія. Національний підручник. У двох томах. За редакцією професора Бережного В.В. /Том – 2. /Хірургічна патологія у дітей. Рибальченко В.Ф., Русак П.С., Толстанов О.К. та ін./ Київ., -2013. -1024с.
 12. Актуальні питання лікування дітей з хірургічною патологією. Збірник наукових праць за матеріалами науково - практичної конференції. За редакцією Толстанова О.К., Данилова О.А., Рибальченко В.Ф., Русака П.С. Київ – 2012.: - 208с.
 13. Функціональні порушення нижніх кінцівок у дітей. Шкутильгання дітей. /навчальний посібник/ За редакцією: Данилова О.А., Рибальченка В.Ф., Акмоллаєва Д.С. та ін. Київ. Видавець Позднишев - 2014. -160с.: іл.
 14. Неонатологія. Національний підручник у 2-х томах (за ред. проф. Шунько Є.Є,). Київ, 2014. Горбатюк О.М. «Вроджені аномалії розвитку шлунково-кишкового тракту», т.1, С. 536 – 579.
 15. Ургентна педіатрична хірургія та урологія. Збірник наукових праць за матеріалами науково - практичної конференції. За редакцією Рибальченко В.Ф., Гоцуляка Д.В., Сірацького С.Ю., Недавнього Г.В. та ін. Миколаїв. - 2014. -160с.
 16. Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям. // Збірник наукових праць за матеріалами науково - практичної конференції. / За редакцією. Толстанов О.К., Торбас О.М., Марченко В.Ф., Русак П.С., Данилов О.А., Рибальченко В.Ф. Житомир. Видавництво «Полісся» -2015. -272с.
 17. Синдром закрепів у дітей. За редакцією. Рибальченко В.Ф., Бережного В.В., Русака П.С., Грони В.М. / Навчальний посібник. – К.: ТОВ – «ВІТ-А-ПОЛ» - 2015. – 234с. Затв. НМАПО імені П.Л.Шупика прот. №3 від 12.03.2014 року
 18. Дитяча хірургія. Частина 1. Толстанов О.К., Рибальченко В.Ф., Данилов О.А. Навчально практичний посібник для лікарів інтернів зі спеціальності «Дитяча хірургія».- Житомир. «Полісся», -2016. – 104с. Затв. ЦМК МОЗ України прот. №1 від. 24.03.2016 року.
 19. Дитяча хірургія. Частина 2. Толстанов О.К., Рибальченко В.Ф., Данилов О.А. Навчально практичний посібник для лікарів інтернів зі спеціальності «Дитяча хірургія».- Житомир. «Полісся», -2016. – 370с. Затв. ЦМК МОЗ України прот. №1 від. 24.03.2016 року.
 20. Синдром зригувань і блювання в дітей. Навчальний посібник. За редакцією Бережного В.В., Рибальченко В.Ф. Хмельницький: ФОП Сторожук О.В., 2017. - 272с. Затв. НМАПО імені П.Л.Шупика прот. №9 від 14.09.2016 року.
 21. Порушення випорожнень у дітей: Закрепи та енкопрез. Навчальний посібник. Рибальченко В.Ф., Бережний В.В., Коноплицький В.С., Русак П.С., Козачук В.Г., Переяслов А.А.,  Боднар О.Б., Скиба В.В., Невірковець А.А., Боднар Б.М., Рибальченко І.Г., Козлов В.В. К.:ПП «ІНПОЛ ЛТМ», ТОВ «Друкарня Рута», 2018. – 548 с.
 22. Скальпель гідроструменевий. Навчальний посібник. За редакцією. Бадах В.М., Бочаров В.П., Скиба В.В., Іванько О.В., Зінчук О.Г., Рибальченко В.Ф. 2017 рік. м. Київ. АСПГП., ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін», 110 с.
 23. Ускладнений апендицит у дітей. Навчальний посібник. Боднар Б.М., Рибальченко В.Ф., Демиденко Ю.Г., Брожик В.Л., Боднар О.Б., Притула В.П., Сидорчук Р.І. Видавництво Чабаненко Ю.Ф. Черкаси, 2019. – 294 с.
 24. Некротизуючий ентероколіт у новонароджених. Монографія. Македонський ІО., Знаменська Т.К., Горбатюк О.М. таспівавт. Видавець О.О.Євенок, Житомир. 207с.
 25. Вікові аспекти гострого апендициту у дітей та ключ до його розпізнавання. Навчальний посібник. Боднар Б.М., Рибальченко В.Ф., Боднар О.Б., Мельниченко М.Г., Притула В.П., Проняєв Д.В. Видавництво БДМУ, 2019. – 259 с.
 26. Мальротація кишечника у дітей. Від ембріогенезу до наслідків. За редакцією Переяслова А.А., Рибальченка В.Ф., Лосєва О.О. та ін. ВІТ-А-ПОЛ. 2019. Київ-Кам’янець подільський. 2019.- 256с.
 27. Хірургія дитячого віку. Лекції. Навчальний посібник. Рибальченко В.Ф. м.Київ. – Видавець Позднишев, 2018. – 782 с.
 28. Скальпель гідроструменевий. Друге видання. Навчальний посібник. За редакцією. Бадах В.М., Бочаров В.П., Скиба В.В., Іванько О.В., Зінчук О.Г., Рибальченко В.Ф., Лисиця В.В. 2019 рік. м. Київ. АСПГП., ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін», 160 с.
 29. Основа хірургічної операції – хірургічні шви. Навчальний посібник. За редакцією: Скиби В.В., Рибальченка В.Ф., Іванька О.В., Кучина Ю.Л., Бориса Р.М., Стеця М.М.. м. Київ. Видавництво «Сталь» 2020 рік. 268 с.
 30. Неонатологія (за ред. проф. Знаменської Т.К,). Підручник у 3-х томах. 2020. Видавець Марченко Т.В., Львів. Горбатюк О.М. «Хірургія новонароджених», т.1, С. 248 -337.
 31. Trends in the development of Medicine, Biology and Pharmacy: collective Monograph Rusnak I., Suthar A., Kulachek V., Kulachek Y., Невірковець А., Бублій Ю., Рибальченко В., Видиборець С., – – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. 254 р. Available at: ISBN - 978-1-63684-342-1. DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.MED.I
 32. Основа хірургічної операції – хірургічні шви. Навчальний посібник. Друге видання. За редакцією: Скиби В.В., Рибальченка В.Ф., Іванька О.В., Кучина Ю.Л., Бориса Р.М., Ткаченко О.А., Бабенкова Г.Д., Стеця М.М., Лисиці В.В., Войтюк Н.В. м. Київ. Видавництво «Сталь» 2021 рік. 278 с.
 33. Грижі. Навчальний посібник. За редакцією: Скиби В.В., Рибальченка В.Ф., Іванька О.В., Кучина Ю.Л., Стеця М.М. м. Київ. Видавництво «Сталь» 2021 рік. 284 с.
 34. Лекції з хірургічних захворювань та атлас операцій. Друге видання. За редак. Скиби В.В. / Скиба В.В., Кучин Ю.Л., Іванько О.В., Стець М.М., Рибальченко В.Ф., Лисиця В.В., Войтюк Н.В. Плюта І.І. м. Київ. Видавництво «Сталь»  2021 рік. 330 с.
 35. Грижі. Навчальний посібник. Друге видання За редакцією: Скиби В.В., Кучина Ю.Л., Іванька О.В., Рибальченка В.Ф., Стеця М.М. Пастернака І.Г., Гриба О.М., Гомана А.В., Рибальченка І.Г., Христюка Д.І.,Ноги Д.І., Вщйтюк н.в., Рушая А.К., Іванчова П.В., Насташенко І.Л. м. Київ. Видавництво «Сталь» 2022 рік. 297 с.